Višvaguru mahámandaléšvar paramhans šrí svámí Mahéšvaránanda Purídží z Pančajati mahá nirvání akháry

Mé učení je Maháprabhudžího učením, učením Véd a upanišad. Mým cílem není pouze to, abyste díky józe zůstali zdraví a krásní. Nemoc, ze které vás chci vyléčit, je onemocnění znovuzrození a smrti. Operace, kterou na vás chci provést, je ta, která odstraní všechny karmy. Chtěl bych být vaším obhájcem před nejvyšším zákonem. Mým cílem a mým přáním je, abyste na konci svých životů nezůstali s prázdnýma rukama, ale abyste si v sobě uchovali poznání a světlo skutečnosti.

srpen 2017

Výročí Holygurudžího vtělení

22. srpna 2017

“Uctíváme den vtělení našeho milovaného Holygurudžího Jeho Svatosti dharm samrat paramhanse šrí svámího Mádhavánandy Purídžího mahárádže z Nipalu v Rádžasthánu. On je Světlem života a rezonancí v každém srdci v jeho bhadžanech a požehnáních.”

Višvagurudží Mahéšvaránanda