Višvaguru mahámandaléšvar paramhans šrí svámí Mahéšvaránanda Purídží z Pančajati mahá nirvání akháry

Mé učení je Maháprabhudžího učením, učením Véd a upanišad. Mým cílem není pouze to, abyste díky józe zůstali zdraví a krásní. Nemoc, ze které vás chci vyléčit, je onemocnění znovuzrození a smrti. Operace, kterou na vás chci provést, je ta, která odstraní všechny karmy. Chtěl bych být vaším obhájcem před nejvyšším zákonem. Mým cílem a mým přáním je, abyste na konci svých životů nezůstali s prázdnýma rukama, ale abyste si v sobě uchovali poznání a světlo skutečnosti.

prosinec 2015

Višvagurudží se svými bhakty ve Vépu

Výročí mahásamádhí šrí Maháprabhudžího a sváteční oslavy v Evropě

4. - 6. prosince 2015, Vép, Maďarsko

Začátek zimního období, kdy je na severní polokouli méně světla, je obdobím svátků, zasvěcených světlu, jako jsou například Vánoce a Díválí.

srpen 2014

Dopisy s blahopřáními višvaguruovi Mahéšvaránandovi

Při příležitosti 69. narozenin obdržel višvaguru Mahéšvaránanda dopisy vyjadřující blahopřání k jubileu a gratulace k prestižní ceně Bharat Gaurav za celoživotní dílo. Tyto dopisy popisují i projekty, které višvaguru Mahéšvaránanda zahájil či již završil v jednotlivých zemích.