Pro řešení závažné vodní krize v pouštním státě Rádžasthán v Indii zahájila Mezinárodní  společnost Šrí Díp Mádhavánanda ášram  iniciativu Shromažďování dešťové vody v poušti. Tato iniciativa bude využívat tradiční  metody zachytávání dešťové vody v kombinaci s využitím povodí  na základě plánů komunit, aby zajistila trvale udržitelný model, využitelný v oblastech postižených suchem po celém světě.

Shromažďování pouštní dešťové vody je zcela zásadním projektem, jenž má za cíl zmírnění chudoby a zajištění
spolehlivé dodávky vody do některých nejvíce odlehlých oblastí rádžasthánského venkova, které byly v posledním desetiletí v zajetí hrozného sucha. Tento projekt dává život lidem, stejně jako zvířatům, volně žijícím v okolí.

O vodě se píše v Mahá Šiva puráně:

 

सनत्कुमार उवाच

पानीयदानं परमं दानानामुत्तमं सदा।

सर्वेषां जीवपुंजानां तर्पणं जीवनं स्मृतम्॥१॥

Sanatkumāra uvāca

pānīyadānaṃ paramaṃ dānānāmuttamaṃ sadā.

sarveṣāṃ jīvapuṃjānāṃ tarpaṇaṃ jīvanaṃ smṛtam॥1॥

 

 Sanatkumara říká:

Darovat vodu je tím nejlepším ze všech dobrých skutků,

protože všechna živá stvoření jsou uspokojena vodou.

Voda sama je považována za život.

Cow-drinking-water

 

प्रपादानमत: कुर्यात्सुस्त्रेहादनिवारितम्।

जलाश्रयविनिर्माणं महानन्दकरं भवेत्॥२॥

Prapādānamataḥ kuryātsustrehādanivāritam.

jalāśrayavinirmāṇaṃ mahānandakaraṃ bhavet॥2॥

 Proto by se měly láskyplně stavět vodní přístřešky nebo vodní nádrže, jež zajišťují blaženost.

 

Talab-Om-Ashram 

इह लोके परे वापि सत्यं सत्यं न संशय:।

तस्माद्वापीश्र्च तडागांकारयेत्रर:॥३॥

Iha loke pare vāpi satyaṃ satyaṃ na saṃśaya:.

tasmādvāpīśrca taḍāgāṃkārayetrara:॥3॥

  V současném světě, stejně jako v těch, jež teprve přijdou, toto vše přinese blaho.

Proto by lidé měli budovat stupňovité studny, běžné studny, nádrže a další.

 

 

 

More about Rain Water Harvesting project