Mantra-and-Prana

Mantra je ztělesněním samotného Nejvyššího. Mantra je zřídlem energie, stejně jako je oheň zdrojem tepla a led je zdrojem zimy. Mantra je vyjádřena lidským jazykem a rozvinuta lidským vědomím. Mantra může existovat v jakémkoli jazyce. Podstatné je, že proniká do lidského mozku, lidského vědomí a lidské mysli.

Mantra není zvuk, ve skutečnosti je původem zvuku. A zvuk má původ v sálající energii. Můžeme tedy říct, že zřídlem zvuku je sálající energie. Zvuk může vytvořit dobrou či špatnou energii. Zvuk dokáže vyvolat válku nebo válku zastavit. Zvuk vás dokáže učinit šťastnými či nešťastnými. Když vám někdo řekne něco hezkého, jste šťastní a když na vás někdo křičí, jste nešťastní. Zvuk může být požehnáním, stejně tak jako prokletím. Způsob, jakým používáte a filtrujete zvuk, určuje, jak ovlivní pránu.

Prána udržuje náš život. Možná můžeme říct, že átmá (Já) je prána (energie). Pránu nemůžete spatřit, nemůžete ji změřit a nemůžete ji zničit. Prána přichází, prána odchází. Prána je na chvíli s něčím spojena. Prána je v celém těle. Nedokážeme říct, kde je v našem těle umístěna duše. Je v celém těle. Říkáme, že Bůh je v každém srdci, protože srdce je natolik citlivé, že v něm vše vnímáme. Nevěřte tomu a ptejte se, jak Bůh může „sídlit“ v srdci. Když půjdete k chirurgovi nebo kardiologovi a zeptáte se, jestli při operaci spatřil v srdci Boha nebo zda je v srdci nějaká zvláštní vibrace, řekne: „Ne, je to stejné jako u všech ostatních orgánů. Je to pumpa, váží 300 gramů a když se zastaví, život odejde.“

Někdo říká, že Bůh je v mozku a to je též pravda. Ve skutečnosti Bůh, Já, nebo duše nemůže být vycentrovaná, protože je všude. Pro mnoho lidí je proto seberealizace velký problém. Mnozí lidé si myslí: „Když dosáhnu seberealizace, uvidím Já ve svém srdci a budu vědět: „Ano, to jsem já. Teď to vidím!“ Tak to ale není. Je velmi těžké vysvětlit, co je seberealizace – co uskutečníte a jak realizujete Já. Já není jako tělo, které můžete uvidět v zrcadle nebo na fotografii. Jak můžete spatřit Já? Já není jako obrázek nebo něco, co můžete někam zavřít a říct: „Teď mám seberealizaci.“ není to něco, co můžete vlastnit. Já, pránu, mantru a život nedokážete popsat. Můžete mluvit a mluvit, snažit se seč můžete, Já je přesto něco jiného. Nemůžete ho definovat. Je jako cibule: odstraníte všechny slupky, ale ani tak nedokážete pochopit, co je „cibule“.

Mantra je velmi úzce spjata s Já a prána je vyzařováním bytí Já. Způsob, jak smýšlíte a hovoříte vysílá vaši pránu, vaši energii, vaše požehnání a to má vliv na druhé. Když přemýšlíte nebo něco říkáte, už jste stvořili mantru a s tou vydáváte svou pránu. Požehnání je dobré od každého, dokonce i od vašeho nepřítele nebo od pomatené osoby. Stejně tak kletba není dobrá od nikoho, dokonce ani od Boha.

Vaše guru mantra má spoustu energie, protože byla předána Mistrem spolu s jeho požehnáním. Když ji opakujete celou svou bytostí, vkládáte do ní ještě více energie a to vás pročistí. Když meditujete a opakujte si svou mantru, na poli vašeho vlastního fenoménu – vaší existence, která sestává z mnoha, mnoha životů – mantra odhalí a vykoření určité sklony a karmy. Budete si vědomi svých problémů. Měli byste používat své buddhi a vivéku, ke zmírnění a ukončení těchto problémů – aniž byste se rozzlobili a vyděsili. Když praktikujete mantru, vyvstává spousta vritti (myšlenkových vln), protože mantra mnohé věci vynáší a mnohé věci pročišťuje. Je jako vycházející slunce – když vyjde, temnota zmizí.

Než něco řeknete, v duchu si řekněte mantru, protože to vytváří tak pozitivní energii, že se nemůžete rozzlobit nebo žárlit. Všechno, co říkáte, bude filtrováno pozitivní energií mantry. Holygurudží vždy říkával: guru satsang, guru séva a mantra. Často říkal antah karana suddhi – pročištění antah karany (mysli, vědomí, intelektu a ega) – to je prací mantry. Opakujte, opakujte, opakujte, nepočítejte, jen opakujte.

Dejte si sankalpu, dělejte 5 mál každý den a po zbytek dne opakujte mantru tolikrát, kolikrát můžete. Prostě opakujte, nepočítejte.

Mantra je požehnání, sebepožehnání. Dostali jste mantru od Mistra s jeho požehnáním a čím více ji opakujete, tím více sami sobě žehnáte a tím více žehnáte světu. Nechoďte ale kolem dokola a neříkejte „Žehnám ti. Dávám ti požehnání.“ Vznešený člověk o sobě nemluví, neříká, jak je velký, ani neopěvuje svou vlastní slávu. Diamant nikdy sám sebe neoceňuje, ale my si ho ceníme a obdivujeme jeho krásu.

Čím moudřejší jste, tím pokornějšími se stáváte, jste duchovnější, budete laskavější.

Osvoboďte se z vězení a znovu se neuvězňujte negativním smýšlením a nehezkým mluvením o druhých. Někteří jsou ve vězení svých emocí a jiní jsou ve vězení špatných myšlenek. Každý je něčím polapen. Osvobodit se od toho všeho, to se nazývá saha ant mókša, svoboda. Osvoboďte sami sebe ze svého vnitřního vězení.