Gurupurnima je svátkem Světla.
Toto Světlo, tato záře je Parabrahma, Nejvyšší. Bez tohoto Světla nemůže být odstraněna temnota nevědomosti. Dnes se modlíme k Mistrům. Bez jejich požehnání není možné osvobození.

Gurupurnima je dnem gurua, nejvyššího principu na světě. Božský princip guru tattvy odstraňuje temnotu a vše osvětluje. Je to oslava moudrosti a vědění. Na světě byste měli být jako plamen a ať k vám přijde kdokoli, měl by od vás dostat světlo. Nechte plynout řeku Lásky. Když někam přijdete, mělo by s vámi přijít také světlo a láska.

4605