Vše, co je stvořeno na tomto světě, má své omezení: časem, trváním. Můžete to nazvat život nebo existence. Dokonce i kámen má život. Po určité době se kámen rozdrobí, rozpráší nebo zničí. Existuje věčný zákon sanátan - sanátan dharma. Ten praví: kdo přišel, musí odejít. Kdo něco obdržel, musí se toho vzdát. Kdo se narodil, zemře; co bylo stvořeno, bude zničeno; co je projevené, zmizí. Všechno má tedy svůj čas.

Co je tedy smyslem toho všeho?

Rozvoj vědomí; vrátit se opět zpátky k původu, neboť jsme odděleni a cítíme se jako jednotlivci. Cítíme osamělost, potěšení nebo bolest, jsme šťastní nebo nešťastní; cítíme se odděleni a bojujeme o své přežití. Přijde však den, kdy se dostaneme znovu do jednoty, kdy toto vše skončí. Smyslem rozvoje vědomí je, aby se individuální duše stala zajedno s Božskou Duší, která se také nazývá Svatým Duchem. Tento Duch Svatý znamená celý vesmír. Musíme se tedy rozvíjet do tohoto Jednoho.

Když se narodíte jako člověk, už jste dosáhli úrovně čisté duše, ale naše karma nás může zatlačit zpátky nebo nás vést kupředu. Růst nebo ubývání – to záleží na naší práci.indija2004-493 print