Měli bychom vědět, že původci problémů jsme my,  pokud ale  svalujeme vinu na někoho jiného, vytváříme si dvojnásobný problém. Když to přijmeme, uznáme to, pak je problém vyřešen. Přinejmenším nebude pokračovat dál. Proto uznejte, že viníkem jste vy sami.

Nejlepší je objasnit problémy ve vašem životě. Ještě navíc je tady vedení a podpora vždy ve váš prospěch a bude ve váš prospěch stále, musíte však pro to něco dělat. Mantra „ÓM šrí Ganéšája namahá“ je takovou podporou. Když ráno vstáváte a otevřete oči, měli byste ji vyslovit ještě před tím, než vykročíte z postele.  Zkuste to každý den a uvidíte výsledky. Toto by mělo být součástí rituálu vašeho probuzení.

Jaký je překlad této mantry?

ÓM je vesmír, vesmírný zvuk, rezonance celého vesmíru – všech elementů, hvězd, planet, viditelných i neviditelných prvků. Nic není vyššího než ÓM.

Šrí znamená bohatství – materiální a duchovní bohatství. Šrí také znamená krásu, harmonii a úspěch.

Gan znamená všechny duchovní elementy, všechny Šivovy pomocníky a všechny inkarnace.

Íšvara je Bůh, Všemohoucí – nic není víc než On.

Nejlepší by bylo mít ve svém pokoji obrázek Ganéši, který uvidíte, jakmile otevřete oči.  

 

Po vyřčení „Óm šrí Ganéšája namahá“, si řekněte svou guru mantru a další krásnou mantru „Mátrí dévo bhavá“.
 
Mátrí je matka; matka je Bůh, matka  Země. To znamená: Matko, dovol mi kráčet po tobě, odpusť mi a umožni mi to. Matko, veď  mě na správná  místa, harmonizuj mé kroky. Matko, kéž vždy kráčím podle pokynů tvého učení; ochraňuj mne.
 
A pak jděte a dotkněte se vody. Víte, co znamená element vody? Už jste někdy řekli: „Bože, děkuji ti“, když jste se dotkli vody? Když se sprchujete, můžete opakovat svou mantru, jako byste prováděli abhišék a můžete opakovat Mahá Mritjudžaja mantru.
 
Toto jsou věci, které lidské psychice pomáhají přijímat. Pak budou problémy automaticky vyřešeny. Jenom tyto dvě nebo tři věci učiní váš život jednoduchým, krásným, pohodlným a bez jakéhokoli strachu. To nás ochraňuje před konáním špatných činů.

Kdykoliv opouštíte domov, s tímto vědomím znovu řekněte Mahá Mritjudžaja mantru.

Když jste mimo svůj dům, jak byste měli  smýšlet? Rišiové nám dali krásnou mantru:
   

SARVE BHAVANTU SUKHINAḤ

SARVE SANTU NIRĀMAYĀḤ

SARVE BHADRĀṆI PAŚYANTU

MĀ KAŚCID DUḤKHABHĀG BHAVET

která znamená: Všichni by měli být šťastni.

Jaké vznešené myšlení. Nyní, pokud si  toto přejete, jak byste mohli někomu přát, aby byl nešťastný?
Pak nemůžete nikoho učinit nešťastným. Pokud tak učiníte, pak je to proti vašim principům.
 
Když se pohybujete světem s tímto druhem vnímání ve vašich myšlenkách, máte krásné vyzařování.
To je duchovní zákon, duchovní vedení a pokud setrváte v jeho rámci, budete schopni žít šťastně a uvolněně a hodně problémů zmizí.

Sri Ganeshji in Jadan