Višvaguru mahámandaléšvar paramhans šrí svámí Mahéšvaránanda Purídží z Pančajati mahá nirvání akháry

Mé učení je Maháprabhudžího učením, učením Véd a upanišad. Mým cílem není pouze to, abyste díky józe zůstali zdraví a krásní. Nemoc, ze které vás chci vyléčit, je onemocnění znovuzrození a smrti. Operace, kterou na vás chci provést, je ta, která odstraní všechny karmy. Chtěl bych být vaším obhájcem před nejvyšším zákonem. Mým cílem a mým přáním je, abyste na konci svých životů nezůstali s prázdnýma rukama, ale abyste si v sobě uchovali poznání a světlo skutečnosti.

září 2017

Božské zření

Pouť Jeho Svatosti višvagurua paramhanse šrí svámího Mahéšvaránandy k pramenu svaté řeky Alakhanandy a jeskyni šrí Alakpurídžího, byla pro všechny požehnáním.

srpen 2017

Výročí Holygurudžího vtělení

22. srpna 2017

“Uctíváme den vtělení našeho milovaného Holygurudžího Jeho Svatosti dharm samrat paramhanse šrí svámího Mádhavánandy Purídžího mahárádže z Nipalu v Rádžasthánu. On je Světlem života a rezonancí v každém srdci v jeho bhadžanech a požehnáních.”

Višvagurudží Mahéšvaránanda