Višvaguru mahámandaléšvar paramhans šrí svámí Mahéšvaránanda Purídží z Pančajati mahá nirvání akháry

Mé učení je Maháprabhudžího učením, učením Véd a upanišad. Mým cílem není pouze to, abyste díky józe zůstali zdraví a krásní. Nemoc, ze které vás chci vyléčit, je onemocnění znovuzrození a smrti. Operace, kterou na vás chci provést, je ta, která odstraní všechny karmy. Chtěl bych být vaším obhájcem před nejvyšším zákonem. Mým cílem a mým přáním je, abyste na konci svých životů nezůstali s prázdnýma rukama, ale abyste si v sobě uchovali poznání a světlo skutečnosti.

září 2002

Višvaguru Mahéšvaránanda byl vyznamenán chorvatským prezidentem Mesičem "Řádem Danice Chorvatské"

Chorvatský prezident přijal návštěvu višvaguru Mahéšvaránandy a při té příležitosti mu předal dekorativní ocenění – Řád Danice Chorvatské s podobiznou Kateřiny Zrinské. Toto ocenění je uznáním trvalých úspěchů profesora Mahéšvaránandy v rozvíjení ekologického povědomí, míru a tolerance mezi kulturami, národy a náboženstvími světa.