Chorvatský prezident přijal návštěvu višvaguru Mahéšvaránandy a při té příležitosti mu předal dekorativní ocenění – Řád Danice Chorvatské s podobiznou Kateřiny Zrinské. Toto ocenění je uznáním trvalých úspěchů profesora Mahéšvaránandy v rozvíjení ekologického povědomí, míru a tolerance mezi kulturami, národy a náboženstvími světa.

Profesor Mahéšvaránanda soustavně podporoval práci prezidenta Mesiče,  jeho úsilí o nastolení míru, porozumění a toleranci mezi lidmi z Chorvatska a sousedních zemí.

Višvaguru Mahéšvaránanda a chorvatským prezidente Mesič

Prezident Mesić vyjádřil stálou podporu zachování modliteb za světový mír.

Višvaguru Mahéšvaránanda byl vyznamenán chorvatským prezidentem Mesičem "Řádem Danice Chorvatské"

Profesor Mahéšvaránanda pozval prezidenta Mesiče, aby se stal váženým hostem v jeho Multikulturním centru výzkumu a vzdělávání v Rádžasthánu, během prezidentovy příští návštěvy Indie.