Guruvákja – slova Mistra

Swamiji-2

Mantra-Dhyana-Mulam

Dhyana mulam Gurur murtim
Puja mulam, Gurur padam
Mantra mulam, Gurur vakyam
Moksha mulam, Gurur kripa

Základem meditace je podoba gurua
Základem uctívání jsou lotosové nohy gurua
Základem mantry jsou slova gurua
Základem osvobození je guruova milost

 

Satsang je loď

Satsang je lodí k přeplutí máji nebo světského oceánu. Když zpíváme bhadžany Maháprabhudžího nebo jiných světců, stávají se kapitány našeho satsangu. Jejich energie k nám přichází v jejich jemnohmotném nebo energetickém těle, dokonce i když velcí světci už dávno odešli. Jakmile si na ně vzpomeneme, je tu jejich energie. Když si vzpomeneme na Božství, tato energie přichází a usazuje se v našem vědomí, v našich představách, v naší intuici, pocitech a intelektu.

Sanátan dharma

Jóga učí, že kdekoli je energie, tam je pohyb. Kde je pohyb, tam je život. Kde je život, tam je rozvoj. Kde je rozvoj, tam je úspěch. V každém životě je Boží světlo. Vše bylo stvořeno Bohem, který je zřídlem všech věcí – to se nazývá „sanátan dharma“ nebo věčné náboženství. Sanatan znamená vztah a dharma znamená povinnost – měli bychom uskutečnit svůj vztah s Bohem. Jóga je cesta, která vede ke sjednocení s Ním.

Probuď se, dospěj!

Já jsem ty a ty jsi já. Ty však přemýšlíš a vnímáš jen v těle. Tato tělesná připoutanost nás odděluje. Jsme si mnohem blíž než si dokážeš představit. Není tu žádná vzdálenost kromě toho, že smýšlíš „daleko“. Dokud tyto myšlenky vzdálenosti jsou ve tvém vědomí, tvé utrpení nikdy neskončí. Cítíš se sám, oddělen, ztracen. Já jsem to, co jsi ty a také to, co jsem já, jsi ty. Nejsi ode mne oddělen. Záře Já je všudepřítomná a vševědoucí. Je všude, v každičkém atomu.

Buďte světlem

Měli byste být na světě jako plamen a kdokoli k vám přijde, by měl od vás dostat světlo. Nechte proudit řeku Lásky. Ať přijdete kamkoli, mělo by přijít i světlo a láska. Se soucitem obejměte nešťastné. Věnujte jim své požehnání. Požehnání a soucit dlí v nás. Buďte milosrdní k sobě i ke všem ostatním.