Guruvákja – slova Mistra

Swamiji-2

Mantra-Dhyana-Mulam

Dhyana mulam Gurur murtim
Puja mulam, Gurur padam
Mantra mulam, Gurur vakyam
Moksha mulam, Gurur kripa

Základem meditace je podoba gurua
Základem uctívání jsou lotosové nohy gurua
Základem mantry jsou slova gurua
Základem osvobození je guruova milost

 

Věčný zákon sanátan

Vše, co je stvořeno na tomto světě, má své omezení: časem, trváním. Můžete to nazvat život nebo existence. Dokonce i kámen má život. Po určité době se kámen rozdrobí, rozpráší nebo zničí. Existuje věčný zákon sanátan - sanátan dharma. Ten praví: kdo přišel, musí odejít. Kdo něco obdržel, musí se toho vzdát. Kdo se narodil, zemře; co bylo stvořeno, bude zničeno; co je projevené, zmizí. Všechno má tedy svůj čas.

Co je tedy smyslem toho všeho?

Bhaskaraya Bhagwan

Bhagwan Surya Narayan (Slunce) má 12 jmen. Každou hodinu má  jeho světlo jiný účinek na Zemi.

12 jmen Slunce je zapsáno jako pozdravy Surya Bhagwan:

1.       OM MITRĀYA NAMAHA             
2.       OM RAVAYE NAMAHA            
3.       OM SŪRYĀYA NAMAHA             
4.       OM BHĀNAVE NAMAHA             
5.       OM KHAGĀYA NAMAHA            
6.       OM PŪSHNE NAMAHA           
7.       OM HIRANYAGARBHĀYA NAMAHA    
8.       OM MARĪCHAYE NAMAHA        
9.       OM SAVITRE NAMAHA            
10.      OM ARKĀYA NAMAHA            
11.      OM ĀDITYĀYA NAMAHA            
12.      OM BHASKARĀYA NAMAHA       

Gurupurnima je svátkem Světla

Gurupurnima je svátkem Světla.
Toto Světlo, tato záře je Parabrahma, Nejvyšší. Bez tohoto Světla nemůže být odstraněna temnota nevědomosti. Dnes se modlíme k Mistrům. Bez jejich požehnání není možné osvobození.

Daršan

…Bharama Jal Me Phase He, Prabhu Vega Sudhi Lena…

Itna To Karana Guruji, Darshana Jaldi Dena

Itna To Karana Dayalu, Darshana Jaldi Dena…

„Pane, gurudéve, buď milostivý – alespoň natolik ...dej mi rychle znovu daršan. Bharama džal me pasé hé – jsem polapen sítí pochybností a komplexů. Pane, rychle se o mě postarej. Buď milostivý a dej mi daršan, zas a znovu."