Nadešel hlavní den obřadů slavnostního otevření Óm Ašrámu. Účastníci se sešli po ranní sádhaně v nadšeném očekávání před chrámem Šivy, aby přivítali Višvagurudžího Mahámandaléšvar Paramhas Svámí Mahéšvaránandu.

Po svém příchodu Višvagurudží nejdříve pozdravil místo Samádhi jeho milovaného Mistra Holygurudžího, Hindu Dharm Samrat Paramhans Šrí Svámí Mádhavánandy a poté vstoupil do chrámu Šivy. Doprovázel jej Maha Nirváni Ačárja Mahámandaléšvar Višhokanand Bhártidži.

Slavnostní obřad začal usazením šesti zlatých kupolí Kalaš. Celou tuto mimořádnou chvíli plnou naděje doprovázel zpěv manter uvnitř Šivova chrámu. Usazení kupolí bylo důležitou součástí hlavní ceremonie zvané Prána Pratišta, kterou bylo oficiálně dokončeno ohromné společné dílo, které je takto připraveno na „život“. Hlavním bodem celé stavby je Šivův chrám, v jehož interiéru je umístěn Šiva Lingam.

Celý proces „probuzení“ nebo „přivítání“ božského vědomí, které sestoupilo na zem a žije v kamenném chrámu v Óm Ašrámu je symbolem toho, co se odehrává uvnitř každého člověka při jeho vývoji na duchovní cestě.

 FB IMG 1709487249714 FB IMG 170948723853520240220 OMA Narayanpuri DJI 0450 edit NP 1920x1080

Projekt komplexu je založen na tvaru písmena Óm, které symbolizuje celý vesmír. Centrální stavby rovněž představují lidské tělo a věž nad Dwardaš Džjotirlinga Šiva symbolizuje hlavu, sám Šiva představuje božské vědomí.

FB IMG 1709487243521 FB IMG 1709532494408 FB IMG 1709532507437

Vysvěcení Šivova chrámu začalo speciální púdžou vedenou Višvagurudžím a Ačárja Mahamandaléšverem Višokándadžím za přítomnosti několika panditů, mnoha sanjásinů a tisíců bhaktů, kteří se ve své oddanosti zúčastnili této mimořádné události.

IMG 20240219 WA0013 IMG 20240219 WA0008 IMG 20240219 WA0014

V průběhu púdži byl sňat červený pruh látky, který do té doby zakrýval Šiva Lingam a oči Nandího, což symbolicky znamená věčné propojení mezi Nándím a Šivou.

Celá atmosféra byla naplněna radostí – okvětné plátky růží dopadaly na všechny z Kaláše, z vrcholků kupolí chrámu, velký chrámový zvon hlasitě vyzváněl, ozývaly se výkřiky „Kí Džaja!“ a „Džaj Ho!“, které velebily Višvagurudžího a celou Óm Šrí Alakhpurídží Siddha Píth Parampara.

IMG 20240219 WA0011 IMG 20240219 WA0018

Program pokračoval ve velké hale Katha. Účastnili se jej vzácní hosté duchovního světa a také oficiální vládní představitelé, kteří přednesli své projevy před obrovským množstvím shromážděných účastníků. Byl mezi nimi Maharádža Kumar Sáhib, Dr. Lakšhjaradž Sing Dži Mewar z Udajpuru a ministerský předseda Rádžastánu Bhadžan Lal Šarmadží.

DSC01976 289A7915 IMG 20240218 WA0021IMG 20240218 WA0020 IMG 20240219 WA00191IMG 20240220 WA0010

Deset dnů intenzivních ohňových obřadů Rudra Čándí Jagja bylo ukončeno závěrečnou modlitbou, které byli přítomni v odpoledních hodinách  všichni účastníci včetně Višvagurudžího.

Slavnostních deset dnů inaugurace a oslav ukončila Guru Áratí (modlitba), daršan (oslavující osobu gurua), následoval další kulturní program a známé bhadžany, které se obvykle zpívají na satsangu. Všichni byli obdařeni pocitem radosti a obrovského naplnění.

FB IMG 1709386784135 FB IMG 1709386789147

Višvagurudží ukončil večer připomínkou, že otevřením Óm Ašrámu séva nekončí, pod jeho vedením bude neustále pokračovat s vizí mnoha dalších projektů.

Objasnil rovněž, že otevření ašrámu je přínosem nejen pro Indii, ale i pro celý svět. Řekl: „Budeme sloužit všem bytostem do posledního dechu našeho života.“

FB IMG 1709394003613