Vídeň, Rakousko,  23. března 2016

1U4A5793y

Ve středu 23. března 2016, v  naplněném sále Gurudžího ášramu ve Vídni,  Jeho Svatost Višvagurudží požehnal  oddaným a studentům satsangem plným moudrých slov. Příležitostí  k radosti v jeho božské přítomnosti  bylo Holi – duchovní svátek, oslavující vítězství pozitivní energie nad negativní.

Višvagurudží  vysvětlil, že mezi božskými silami – představujícími čistou, božskou, míruplnou, satvickou energii – a ašuri šakti, negativními silami, byl vždy boj.

Zmínil, že stejný souboj se neustále odehrává v každém z nás. Všichni máme obojí – kladné i záporné vlastnosti – a Višvagurudží znovu všechny vyzval, aby se naučili ovládat negativní energie.

Upozornil, že negativitu lze odstranit a pročistit pouze sádhanou (duchovní/jógovou praxí), dobrými skutky a vedením Mistra.

Kromě toho Višvagurudží vyprávěl překrásný příběh o Hiranyakašyapovi a jeho synu Prahládovi,  jako příklad toho, že Bůh vždy ochraňuje své bhakty a je připraven učinit vše pro dobro svých oddaných. Pouze k Němu musíme mít důvěru.

1U4A5796y