Den oficiálního zahájení Simhastha kumbha mely v Udždžainu, 18.duben, začal průvodem mahámandaléšvarů z Mahá Nirvání akhary.

  DSC7823  1U4A7464procesija1

Posvátná událost kumbha mela je velkým svátkem, při němž se světcům, guruům a představitelům duchovních linií naskýtá příležitost společně se setkat a podělit se o svůj daršan (božskou přítomnost) s oddanými a duchovními hledajícími z celé Indie a z celého světa.

Oficiální zahajovací den Simhastha kumbha mely v Udždžainu, 18. duben, začal velkolepým, pestrobarevným oficiálním průvodem mahámandaléšvarů z Mahá Nirvání akhary (mnišského duchovního řádu). Tito vážení čelní duchovní představitelé jeli v překrásně nazdobených vozech tažených traktory, doprovázeni velkou skupinou oddaných.

Jóga v denním životě měla tři takové vozy s názvem Šrí Alakhpurídží Siddha Peet,  které v průvodu vedl představený Mahá Nirvání akhary, Nirván pithadíšvar ačárja mahámandaléšvar Višókánandadží.

1U4A7645procesija1  1U4A7281procesija1

V prvním z vozů Šrí Alakhpurídží Siddha Peet byl Višvagurudží mahámandaléšvar svámí Mahéšvaránanda,

1U4A7068procesija1  1U4A8052procesija1 10x15 2 1U4A7028procesija1  1U4A7447procesija1 

následován  MM svámím Gjánéšvar Purím a MM svámím Vivék Purím, oba původem z Chorvatska.

 DSC8154   DSC7889  DSC8135   DSC8343

Jak si průvod razil cestu ulicemi Udždžainu spoustou opěvování, zpěvem a oslavováním, podél silnice a v oknech a dveřích obchodů i domů se shromáždily statisíce lidí, aby tyto žijící světce a guruy  pozdravili a získali jejich požehnání. Obličeje lidí zářily štěstím z prožívání této  velmi výjimečné události, která se na tomto místě odehrává jednou za 12 let.

 DSC8445   DSC8827 

Kromě toho, že rozdávali své úsměvy a zasypávali průvod květinami, místní lidé projevili také svou štědrost - rozdávali občerstvení oddaným v průvodu, vědomi si toho, že to byla dlouhá, několika hodinová procházka v horkém letním slunci. Všichni velmi ocenili jejich laskavost, jež byla známkou jejich pokorné radosti v provolávání slávy a vyjádření úcty ke slávě Boha a gurudéva.

1U4A7099procesija1  1U4A7239procesija1

 1U4A7447procesija1