Višvagurudžího cesta za původem šrí Alakhpurídží Siddha Píth parampara.

13315600 1024294694326864 6696214937577025301 n

Mahá siddha jogín Óm šrí Alakhpurídží

Původ Šrí Alakhpururídží Siddha Píth parampara se nachází v Himalájích. Alakpurídží je prvotním zdrojem a celou jógovou vědu, kterou získal od Pána Šivy jako jeden z prvních, předal dále. Dodnes existuje v podobě světla a požehnání, zjevuje se skutečným duchovním Mistrům, aby předal toto věčné poznání."

Legenda praví, že šrí Alakhpurídží přebývá od počátku času vysoko v Himalájích, mezi svatými poutními místy Kedarnátem a Badrinátem. Podporuje, zachovává a ochraňuje celý svět, žije ve svém astrálním těle, které se dokáže pohybovat  všemi prvky.“

Svatá řeka Ganga, jež protéká Indií a je uctívána, aby očistila a požehnala miliardám, má polovinu svého zdroje v řece Alakhnandě, jež byla pojmenována po Alakpurídžím a teče z místa, kde přebývá. Tato svatá řeka a svatá řeka Bhagiratí se slévají v Devprajágu a stávají se mocnou Gangou, oslavovanou a uctívanou, která udržuje existenci a duchovnost starobylé sanátan dharmy.

13343060 245398219158023 1122479443500392936 n

Višvaguru Mahéšvaránandadží je následníkem jedné z nejstarších duchovních linií Indie, Óm šrí Alakhpurídží Siddha Píth parampara, se svatými inkarnacemi a Mistry, kteří realizovali Boha – začínající param mahásiddhou avatarem šrí Alakhpurídžím, přes paramjógéšvara svajambhu šrí Dévpurídžího, bhagvána šrí Díp Nárájana Maháprabhudžího a hindu dharmsamrat paramhanse šrí svámího Mádhavánandadžího.

Višvagurudžího putování k prameni svaté řeky Alakhnandy – kde šrí Alakpurídží stále přebývá ve svém světelném těle a kde je dosud jeho gufa (jeskyně) – bylo požehnáním pro všechny, zejména pro ty, kdo jsou pod ochranou této linie. Několika Višvagurudžího bhaktům se dostalo velkého požehnání být svědkem této velkolepé události a získat božský daršan tohoto svatého místa hluboko v Himalájích.

13346583 245397422491436 8887693471204021813 n IMG 0436 13428002 1699473160304801 2006538624377627026 n