Krásné slunečné počasí prozářilo víkendový seminář ve Villachu v Korutanech, kam se sjelo více než 300 účastníků z celého Rakouska a sousedních zemí. Pro mnohé z nich to byl jejich první program s Višvagurudžm po jeho návratu z Indie.

1U4A1609 7 10 2017 1200

Význačná událost se odehrála v sobotu, kdy Višvagurudží zasadil Strom míru, společně s městskou radní Mgr. Irene Hofstäterovou Lacknerovou, ředitelkou městských zahrad Di. Hannelore Hudezeckovou a zahradníkem Herbertem Karlem. Místostarostka Villachu, Dr. Petra Oberraunerová a sestra Andrea z kláštera Wernberg zaslaly při této příležitosti pozdravná poselství. Akce se konala v parku pojmenovaném po Waltherovi von der Vogelweidovi, slavném středověkém básníkovi. Zasazený strom je velmi zvláštní a vzácný strom, „visící červenolistý buk“, který se dožívá až 350 let a roste do výšky 25 m. Za zpěvu védských manter za mír a harmonii Višvagurudží požehnal stromu, aby stál pro zdraví, prosperitu a splnění dobrých přání.

Přečtěte si Višvagurudžího mírové poselství z obřadu zde.

Víkendový seminář

Hlavním tématem Višvagurudžího přednášek byla cyklická povaha stvoření světa. Vysvětlil, že Šiva se rodí vlastní imanentní vůlí, bez rodičů - proto je známý jako svajambhu, "sám se projevující“, a že všechna ostatní božstva a božské inkarnace, včetně Brahmy, Višnua, Rámy a Kršny, jsou nějakým způsobem limitována.

Náš vlastní život je vystaven změně, protože nějaký den začíná, po nějaký čas funguje a jednou skončí. Po smrti tělo nezmizí, ale rozkládá se zpět na pět elementů a tak začíná novou existenci v nové podobě. Podobně džívátmá, individuální duše, pokračuje ve své cestě a ve svém dalším životě se může dokonce objevit jako rostlina nebo zvíře - v závislosti na jejích skutcích, její karmě.

Cesta končí tehdy, když átmá splyne s Já, Brahmanem - všudypřítomným a nikdy nezrozeným universálním Já. Všechny tyto procesy se dějí podle sanátan dharmy , věčného zákona.

Během putování duše má lidský život zvláštní kvalitu - vědomí; a jak vysvětlil Višvagurudží, toto je vyjádřeno v jednom bhadžanu (duchovní písni): lidé jsou cestujícími koloběhem zrození a smrti, hledají světlo vědomí, které pochází ze Šivy.

"Ačkoli tato planeta, Země, se nazývá smrtelný svět, řekl bych, že je to nesmrtelný svět. Dokonce i takzvaná smrt těla je koloběhem, protože prvky, ze kterých se skládá, přežívají a budou pokračovat ve své existenci. " 

1U4A1698 7 10 2017 1200 1U4A1733 7 10 2017 1200 1U4A1833 7 10 2017 1200 

1U4A1830 7 10 2017 1200 1U4A1881 7 10 2017 1200 1U4A1797 7 10 2017 1200