Višvaguru Mahéšvaránanda zasvětil život józe a zejména systému Jóga v denním životě, který je v Indii čím dál tím víc populární a uznávaný. Višvagurudží byl pozván jako hlavní host do svatého města Dharmasthaly, v Karnatace v jižní Indii, aby se zúčastnil Mezinárodního jógového festivalu a 2. Federačního sportovního pohárového mistrovství v józe.

Vishwaguruji Karnataka 001

Tradiční zažehnutí dípaku

Vishwaguruji Karnataka 02

Během inauguračního zasedání byli s Višvagurudžím na pódiu mezi jinými Dr. D. Veerendra Heggade, představitel Dharmasthaly a šrí Šrípad Yesso Naik, ministr indické vlády v resortu AYUSH .

Vishwaguruji Karnataka 003

Vishwaguruji Karnataka 17

Dr. D. Veerendra Heggade předává Višvagurudžímu různé dárky

Náboženská tolerance je v Indii patrná na místě jako je Dharmasthala („sídlo dharmy“), kam přicházejí lidé ze tří různých náboženství, aby společně v harmonii uctili svá uznávaná božstva. Pán Šiva, reprezentovaný sochou Pána Mandžunata, Thirthankara (duchovní spasitelé) džinistického náboženství, a také místní božstva, jsou uctíváni ve vzájemném míru a porozumění. Obřady v chrámu provádějí hinduističtí bráhmani. Představeným chrámu je džinista nosící titul „heggade“.

Současný představitel, Dr. D. Veerendra Heggade, byl do tohoto svatého postavení inaugurován v roce 1968. Jeho povinnosti zahrnují zajištění provádění obřadů všech náboženství podle zachovaných pravidel, dále výkon spravedlnosti v případě různých sporů a mnohé další.

Minister

Je zcela přirozené, že slavnostního zahájení takovéhoto programu se zúčastnil sám indický ministr AYUSH, Šrípad Yesso Naik, jenž od roku 2014, kdy zaujal své postavení, aktivně podporuje jógu a po celé Indii se nyní nacházejí „jógové vesnice“.

Vishwaguruji Karnataka 18

Mezinárodní jógový festival se konal současně s 2. Federačním sportovním pohárovým mistrovstvím v józe. Probíhaly různé soutěže jako: provádění sestav ásan, umělecká jóga, rytmická jóga a free flow joga. Soutěž byla mezinárodní, se soutěžícími ze sedmi zemí. Početné publikum bylo svědkem úžasných schopností a pohyblivosti účastníků. Nejmladšímu byly čtyři roky a nejstaršímu 40.

4yearsolddancer

Vishwaguruji Karnataka 32

Vishwaguruji Karnataka 33

Prvním šesti účastníkům bylo předáno ocenění

Vishwaguruji Karnataka1 12
Každý večer se pořádal kulturní program, tradiční a moderní tance a vystoupení. Pokaždé byl program organizován jinou školou s překrásným odlišným repertoárem.

Vishwaguruji Karnataka1 14

Vishwaguruji Karnataka1 15

 Vishwaguruji Karnataka1 19

A také jógové pozice…

Vishwaguruji Karnataka1 20

Vishwaguruji Karnataka1 21

Višvaguru Mahéšvaránanda měl každý den přednášky pro studenty Fakulty naturopatie a jógových věd SDM, začínající úvodní lekcí pro studenty prvního ročníku a končící meditačními technikami pro studenty posledního ročníku.

Vishwaguruji

Vishwaguruji Karnataka1 11

Vishwaguruji Karnataka 10

Vishwaguruji Karnataka 21

Knihovna v Dharmasthale je domovem pro více než 5 000 rukopisů v sánskrtu, kannadštině a dalších jazycích.

Vishwaguruji Karnataka Library

Vishwaguruji Karnataka Library1

Jednou z hlavních událostí během pobytu byla návštěva kuchyně, která každý den bezplatně poskytuje jídlo více než 25.000 poutníkům.

 Dharmasthala kitchen

 Vishwaguruji Karnataka kitchen1

Závěrečný ceremoniál se konal v poledne 24. listopadu, kdy se účastníci podělili o své dojmy a obdrželi ocenění.

Vishwaguruji with the brother of Dr Heggade

Dr Prashant Shetty

Dr. Prašant Šetty, ředitel Fakulty naturopatie a jógových věd SDM.

Ashok Aggarwal

Závěrečný proslov Ašoka Kumara Aggarwala, prezidenta Jógové federace Indie a Jógové federace Asie.

Closing speech of Vishwaguruji

Po Višvagurudžího proslovu a oficiálním zakončení konference, pokračovala cesta do Udupi, kde se konalo „Sant Samelan“ (Setkání světců).

DharmaSamelan

Višvagurudží se podělil o své názory na současnou situaci v Indii a na celém světě. Nyní se připravuje na svou 47. cestu kolem světa.

Další ilustrativní fotografie:

Vishwaguruji Karnataka 12

Yoga postures

 Plant