Ještě před Višvagurudžího cestou do Indie, poslední víkend před Vánoci, se ve svátečně ozdobeném městě Salzburgu v Rakousku konal víkendový seminář.

 Salzburg 17 Salzburg 17 1

Stručné shrnutí Višvagurudžího přednášek v Salzburgu:

Skutečnou příčinou každého stresu je strach; strach z nějaké ztráty – pohodlí, majetku, bohatství, renomé, lásky, někoho blízkého atd. Prostředkem proti stresu je pozornost; uvědomování si. Pokud jsme si vědomi, že v životě je vše pomíjivé a nemůžeme si nic ponechat, dochází k uvolnění.

Každá lidská bytost má velký strach – největším ze všech strachů je strach ze smrti; z umírání, bolesti, chřadnutí a nemoci. Musíme čelit skutečnosti, že jednoho dne budeme muset opustit tento svět s prázdnýma rukama. Jediným prostředkem proti tomuto strachu, který nám způsobuje hluboký, často nevědomý stres a úzkost, je mantra a meditace.

Na sobotním večerním satsangu se v Salzburgu slavily Vánoce. Zlatým hřebem večera bylo vystoupení operního pěvce ze salzburské opery, který za doprovodu klavíru zazpíval tři árie z Mozartovy „Kouzelné flétny“.

IMG 2258