Jeho Svatost višvaguru Mahéšvaránandadží  navštívil ve dnech 23. - 25. března 2018  Londýn, kam se sjeli místní i mezinárodní studenti Jógy v denním životě, aby na víkendovém semináři nazvaném "Věčné putování duše" získali od Mistra kapky nektaru.

vishwaguruji london seminar march 2018   4

Vřelé přivítání

Višvagurudží strávil spoustu času nejen na oficiálním programu semináře ve velké hale poblíž školy, ale mezi jednotlivými lekcemi semináře také v ášrámu šrí svámího Mádhavánandadžího v Queens parku, kde měli hledající možnost osobně jej pozdravit a dostat soukromé konzultace. Z místní indické komunity přišly čtyři generace dlouhodobě oddaných Holygurudžího a Višvagurudžího, své milované  guruy vítají v Londýně již od roku 1975.

vishwaguruji london seminar march 2018

Kdo jsem?

Páteční večerní přednášku Višvagurudží začal konstatováním, že duše je naším pravým já, naším božským světlem, božskou existencí a tak bychom měli poznat sami sebe. Potom zmínil základní otázky pokládané skvělým učitelem a světcem Ádi Šankaračárjou: Kdo jsem? Odkud jsem přišel? Proč jsem sem přišel? Kam jdu?

Višvagurudží vysvětlil, že individuální totožnost, kterou obvykle nazýváme "Já",  má svůj původ na úrovni pěti tattev či prvků: prostoru, vzduchu, ohni, vodě a zemi, které pak ovlivňují našich pět kóš či vrstev existence: annamaja (tělo), pránámaja (energie), manomaja (mysl-podstata), vidžňánamaja (moudrost) a ánandamaja (blaženost) a jsou vnímány našimi pěti džňánéndrijemi či smyslovými orgány: očima, ušima, nosem, jazykem, kůží  a konají skrze  pět karméndrijí, orgánů činnosti: ústy, rukama/pažemi, nohama, vylučovacími a reprodukčními orgány. Takto je individuální identita spojena s fyzickým tělem - ale existence jakožto duše či samotné džívátmá je mnohem širším fenoménem, který je více než tělo, mysl a pocity.

Vysvětlil, že duše je tam, kde je život a život je tam, kde je duše. Nejen lidé - všech 8,4 milionů stvoření, stejně jako rostliny, bakterie a korály - všechny podoby života mají duši. Pokud duše dorazí na tuto Zemi, málokdy však ví, kam půjde,  jaký je cíl.

Višvagurudží řekl, že pokud žijeme lidský život  a ptáme se "Kdo jsem?", je důležité ptát se "Jaký jsem?"; pozorovat své pocity, myšlenky, slova a činy a být si vědom jejich dopadu. Řekl, že bychom měli mít na paměti, že mysl je pouhým odrazem pravé skutečnosti a že "musíme pokračovat na své cestě" vedoucí k úplné realizaci. Pro objasnění citoval v sánskrtu starodávné učení: "Jíst, pít a plodit děti dokáže každé zvíře. Ó, člověče, copak jsi sem přišel  pouze kvůli tomuto?"

vishwaguruji london seminar march 2018   2

Výchova a vedení

Višvagurudží řekl, že k cestě duše je zapotřebí vedení a výchova. Opět zmínil starodávnou indickou moudrost, že prvním guruem jsou rodiče - matka a otec - dají nám život a poskytují nám praktické světské znalosti a smysl pro hodnoty. Dalším guruem jsou naši přátelé - kteří přinášejí dobré i špatné návyky. Dalším guruem jsou učitelé - vzdělávají nás  ve světském vědění, s cílem vydělat si na živobytí. Posledním a nejdůležitějším guruem je duchovní průvodce či mistr. On či ona nás učí hlavnímu smyslu života a nejen to.

"Konečné osvobození nastává až v poslední vteřině života", řekl Višvagurudží a zmínil nutnost pokory na duchovní cestě. Hovořil  také o tom, že když duše opouští tělo, všechna náboženství a kultury mají své obřady podporující tento proces. Někdy se tělo pohřbívá do země, jindy je tělo vhozeno do řeky nebo do oceánu, což se nazývá džal samádhí. V některých kulturách se tělo dává do lesa nebo na vrchol hory, aby ho  sežrala zvířata.  Říká se, že kremace, spálení těla, je nejúčinnější metodou pomáhající opouštějící duši s uvolněním jejího spojení s materiálním světem.

vishwaguruji london seminar march 2018   10

Překážky na cestě

Přednášky Jeho Svatosti během víkendu byly plné moudrosti a humoru a spousty vědomostí, které účastníkům, a také hledajícím sledujícím přímý přenos, pomohou  pochopit širší perspektivu lidského života na této Zemi. Upozornil zejména na to, jak můžeme blokovat svůj pokrok na duchovní cestě  kvůli své vlastní nevědomosti a zlozvykům. Zdůraznil zejména nutnost vyhýbat se přejídání, které může vést k mnohým onemocněním, doporučil jíst každý den  přibližně ve stejnou dobu a mezi jednotlivými jídly nic nejíst.  Velmi důležité je také překonat škodlivé emoce jako je hněv, žárlivost, závist, nenávist atd.,  které mohou vyústit ve vyslovování zraňujících slov a škodlivému jednání, vytváření negativní karmy a trápení nás samých i ostatních.

IMG 4180 72dpi 1200 wm

Provádění očisty

Višvagurudží vysvětlil, že způsob, jak překonat tyto destruktivní tendence, je pročištění našeho těla a mysli cvičením jógy. Vedl procvičování speciální techniky, kriji, která spočívá ve zpívání mantry AUM takovým způsobem, aby došlo k pročištění od manipúra čakry (centrum pupku) přes anáhata čakru (srdeční centrum) a višuddhi čakru (centrum krku) až k sahasrára čakře (korunnímu centru). Višvagurudží řekl, že správné provádění této techniky uvolní stres z těla a negativní myšlenky z mysli, také zlepší a podpoří paměť, a takto nám pomáhá setrvat na pozitivní cestě.

IMG 4184 72dpi 1200 wm

Požehnání a vděčnost

Během víkendu byla příležitost zažít mnohé: inspirativní vyprávění a praktické techniky, předávané Višvagurudžím, v přestávce mezi oficiálními programy také neformální satsangy a modlitba s Višvagurudžím v ášramu šrí svámího Mádhavánandadžího. Probíhala cvičení ásan, pránájámy, jóganidry a meditace vedené místními učiteli Jógy v denním životě z Londýna. Pro všechny byla připravena zdravá a vydatná vegetariánská jídla. Cvičenci měli také možnost setkat se  a prožít příjemný čas s ostatními aspiranty  jógy z celého světa, včetně Matádží Jog Maji z Ahryri v Bari Khatu v Indii a sádhví Umapuri z Vídně.

Tímto víkendovým londýnským seminářem s Višvagurudžím se účastníci cítili skutečně požehnaní, zcela nasyceni v těle, mysli i duši a těší se, že jej opět brzy přivítají ve Velké Británii.


vishwaguruji london seminar march 2018   6 vishwaguruji london seminar march 2018   5 vishwaguruji london seminar march 2018   9 vishwaguruji london seminar march 2018   3vishwaguruji london seminar march 2018   8 IMG 4190 72dpi 1200 wm IMG 4185 72dpi 1200 wm IMG 4150 72dpi 1200 wm