Podle starodávné védské legendy ukápl „nektar nesmrtelnosti“ ze džbánu (kumbha) během hádky mezi bohy a démony, která trvala 12 dní, čtyřikrát na povrch Země. Tato čtyři místa jsou nyní místem konání svátku (méla), který se koná s dvanáctiletou periodou, každé tři roky na jednom z míst, kam dopadla kapka nektaru (Prajág, Haridvár, Udždžain a Násik).

Letos se Kumbha méla koná v překrásném Prajágu, který je také nazýván „Městem soutoku (sangam)“, neboť se v něm stékají svaté řeky Ganga, Jamuna a Sarasvatí.
 D2X2025 Khumb Mela 5

Privilegium zahájení mély a vedení významných koupelí náleží akhárám (hinduistickým mnišským řádům) a jejich mahámandaléšvarům (představeným). Mahá nirváni akhara, ke které patří višvaguru Mahéšvaránanda, měla uvítací průvod Pešwaj 1. ledna 2019. Pešwaj znamená příjezd členů a hostů dané akháry na Kumba mélu.

Khumb Mela 2IMG 6106Khumb Mela 1Khumb Mela 3

Letos 14. dubna oslavíme 21. výročí inaugurace Višvagurudžího na mahámandaléšvara Mahá nirvání akháry. Uskutečnila se na Kumba méle v Haridváru v roce 1998.