7. - 8. června 2019, Praha

Během svého víkendového seminářového programu v Praze se višvaguru Mahéšvaránanda zúčastnil v pátek 7. června konference „Jóga - věda o člověku“, pořádané iniciativou Světové mírové rady šrí svámího Mádhavánady a Jógy v denním životě v Praze . V sobotu 8. června 2019 pak slavnostně otevřel v Praze nový krásný ášram Jógy v denním životě.

Nový ášram

Slavnostního otevření se zúčastnilo více než 300 lidí - delegátů z několika zemí. Po otevření púdžou (modlitební obřad) Višvagurudží přestřihl oranžovou stuhu, čímž oficiálně ášram otevřel.

20190608 12 Prague Ashram opening2 20190608 12 Prague Ashram opening

Poté následovala vystoupení zástupců Jógy v denním životě z Prahy, Chorvatska, Německa, Rakouska, Švýcarska a Slovenska. Všichni ocenili umístění ášramu, který je obklopen klidnou přírodou, ale je přesto v srdci velmi obydlené oblasti na jihozápadě Prahy.

  DSC5987  DSC5465 AUM01353

Višvagurudží pak hovořil o významu ášramu a o pravidlech, která je třeba dodržovat, aby se tomuto místu dařilo jako duchovnímu domovu Jógy v denním životě v Praze.

Panuje zde tak klidná atmosféra, že se do ní Višvagurudží a účastníci víkendového programu během dne několikrát navrátili.


Konference „Jóga - věda o člověku“

V pátek 7. 6. 2019 byla ve velkém sále Lucerny v Praze zahájena mezinárodní konference na téma „Jóga – věda o člověku“. Hlavním bodem programu byla přednáška J.S. višvaguru paramhans svámího Mahéšvaránanady nazvaná „Osud duše“ a vystoupení J.E. paní Narinder Chauhan, velvyslankyně Indie v ČR. Konferenci inicioval J. S. višvaguru paramhans svámí Mahéšvaránanda a pořádaly Světová mírová rada paramhanse svámího Mádhavánandy a Jóga v denním životě Praha.

Jako první vystoupila prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc., prorektorka Vysoké školy tělesné výchovy a sportu Palestra pro vědu a výzkum. Představila projekt základního výzkumu, který se zabývá zlepšováním posturální rovnováhy seniorů ve věku nad 65 let pomocí cvičení podle systému Jóga v denním životě. Intervence je založena na programu cvičení proti bolestem zad, jež je možné cvičit na židli. Už předběžné výsledky stále probíhajícího výzkumu dokazují, že u seniorů dochází k významnému zlepšení stavu v oblasti fyzického i sociálního zdraví.


Dále vystoupila velvyslankyně Indie J.E. paní Narinder Chauhan. Poděkovala J.S. paramhans svámímu Mahéšvaránandovi, že požehnal Praze svou přítomností a informovala přibližně 500 lidí v publiku o různých aktivitách, které pořádá Velvyslanectví Indie v červnu. Tento měsíc byl letos oficiálně vyhlášen jako Měsíc Indie v České republice. Letos slavíme 150. výročí narození Mahátma Gándhího. Česká vláda věnovala oslavy letošního Světové dne životního prostředí v ČR Mahátma Gándhímu. České ministerstvo životního prostředí darovalo 150 stromů, které budou vysazeny po celé republice na památku tohoto výročí. Česká pošta také letos na Světový den pošty, 26. června, vydá pamětní známku s Mahátma Gándhím. Hlavním svátkem jógy bude pro účastníky konference oslava Mezinárodního dne jógy. Její excelence pozvala publikum na akci pořádanou indickým velvyslanectvím pod záštitou primátora hl. m. Prahy na Střeleckém ostrově v Praze v sobotu 15. června od 9 hodin. Požádala všechny účastníky konference, aby se akce v hojném počtu zúčastnili, protože tak pomohou ukázat celému světu, že Praha je místo zasvěcené józe. Velvyslankyně účastníky pozvala ještě na jednu akci – Festival Indie, který proběhne také v červnu v Praze, Brně a Ostravě.

J.S. višvaguru mahámandaléšvar paramhans svámí Mahéšvaránanda na úvod poděkoval Její Excelenci za její úsilí a nasazení, s nímž podporuje jógu, ájurvédu, filozofii ahimsy – nenásilí a indickou kulturu v České republice. Zmínil také to, že Praha je velice duchovní místo, v němž v minulosti žilo a působilo mnoho duchovních osobností, jogínů. Zdůraznil také význam oslav Mezinárodního dne jógy, protože to je příležitost, kdy se spojují Indie a Česká republika, země, které se podle něj navzájem právem velice respektují. Stručně také zmínil 45letou historii své práce v České republice a konferenci zakončil přednáškou na téma „Osud duše“. Zdůraznil v ní význam disciplíny pro úspěch na jógové cestě a vyzval všechny v publiku, aby svá dobrá rozhodnutí, například dodržovat disciplínu, naplnili ihned a neodkládali je. Vzhledem k tomu, že lidské tělo je nádobou pro lidskou duši, naléhavě doporučil, abychom udržovali tělo zdravé a dobře vyživované kvalitní vegetariánskou stravou. V té souvislosti také připomněl dávno prověřenou technikou sebeléčby půstem. Když pokročíme v józe, probouzíme své vnitřní svajambhú a můžeme využít jeho léčivých sil. Višvagurudží zakončil přednášku alegorií s vodou v oceánu. Malá kapička opustí oceán v podobě páry, spojí se v mraku s ostatními kapkami a pak opět spadne jako déšť v místě, které je jí určeno osudem. Kapička celou dobu touží po tom, aby se znovu spojila s oceánem. Některé kapky spadnou na Sahaře, jiné jdou přímo zpátky do oceánu. Podobně i lidská duše putuje časem a prostorem a touží se znovu spojit se svým původem.

Více informací naleznete na facebook.com.

AUM01322  Lucerna 1a