Požehnaná Já, drazí bhaktové a přátelé,

opět nadešlo vánoční období, překrásné a svaté dny. Je čas modlit se a prosit o Boží milost pro celý svět, aby všechny živé bytosti žily v míru, harmonii a štěstí. Modlíme se, aby žádná živá bytost netrpěla a aby se všichni na naší krásné planetě Zemi cítili jako doma. Také se modlíme, aby nás Bůh obdařil pochopením, láskou a harmonií, aby už nebyly žádné války a boje. Všichni jsme bratři a sestry, děti jednoho Boha.

Mnoho díků všem, kteří podpořili naše humanitární projekty, zvláštní poděkování za dary na projekt Gján putra, díky kterému děti z chudých rodin mají možnost chodit do školy a studovat. Velké díky také za dary pro Rakouskou nemocnici šrí Mádhavánandy, která poskytuje zdravotní péči a první pomoc. Díky též za pomoc góšalám, které poskytují útočiště nemocným a opuštěným zvířatům.

Jménem celosvětové organizace Jóga v denním životě Vám přeji požehnané Vánoce a zdravý, šťastný a úspěšný nový rok!

S požehnáním šrí Alakpurídží Siddha Peeth Parampara

Váš

Višvagurudží

http://www.vishwaguruji.org/images/news/2015/Blessing_Vishwaguruji_2015.jpg