V Bratislavě se sešly stovky bhaktů, aby se rozloučili s Višvagurudžím před jeho cestou do Indie, Nepálu a na Simhastha kumbhamelu v Udždžainu.

Bratislava 3 16 2

Na svém satsangu Višvagurudží zdůraznil výhody učení Jógy v denním životě. Učitel jógy prostřednictvím mistrovského systému JvDŽ poskytuje pomoc studentům a současně učí sám sebe. Obě strany z toho tedy mají užitek a dobrou karmu.

Bratislava 3 16 4

Zároveň varoval před špatným pochopením guruvákja a mantry 'náham kartá'. Guruvákja jsou učením svatých písem; mantra 'náham kartá, Prabhu Díp kartá...' znamená: 'Já nejsem konající, dokonalé Boží Světlo, Maháprabhudží, je jediným konajícím.' Višvagurudží poukázal na to, že následování těchto zásad neomlouvá hloupé a špatné činy.

Řekl, že při výuce jógy by rozhodně mělo být samozřejmostí řídit se guruvákja a náham kartá; v našem učení a v našem každodenním životě bychom se však měli řídit též vivékou (zdravým rozumem a rozlišováním mezi dobrem a zlem), bhakti (oddaností k Bohu), sádhanou (duchovní praxí) a kázní.

NĀHAM KARTĀ

PRABHU DĪP KARTĀ

MAHĀ PRABHU DĪP KARTĀ HĪ KEVALAM

OM ŚĀNTIḤ ŚĀNTIḤ ŚĀNTIḤ

Já nejsem konající

Prabhu Díp je konajícím (Prabhu = Bůh, Díp = Světlo)

Pouze Maháprabhu Díp je konající

Óm, mír, mír, mír

Bratislava 3 16

Přejeme Višvagurudžímu šťastnou cestu, božský čas na Simhastha kumbha mele, dobré zdraví, mnoho zdaru ve všech jeho projektech a bezpečný návrat za dva měsíce!