2. září 2016 je podle lunárního kalendáře dnem inkarnace Hindu Dharmsamrat paramhanse šrí svámího Mádhavánandadžího.

V den jeho inkarnace uctíváme Holygurudžího s láskou, úctou a hlubokou vděčností. 

Holy Guruji

 
SANTO SE KOI ŚIROMANI MANUŠJA
Šrí Maháprabhudžího bhadžan ze sbírky bhadžanů Šrí Pad Virahani
 

Světec je vrcholem lidskosti!
Gíta, Rámájana, Bible i Korán, všechny velebí slávu světců,
Jejich slova skrápí veškeré lidstvo požehnáním,
Světec nezištně obdarovává, dává všechno všem,
Nežije pro sebe, žije pouze pro druhé,
Jako posel Boží přichází s láskou a slitováním očistit svět od hříchů!
Boží milost zažíváme prostřednictvím požehnání světce,
Světec nemá sobě rovného v lásce, oddanosti, pokoře, laskavosti a milosrdenství.