Začátkem prosince se na Zemědělské vyšší odborné škole ve Vépu v Západním Maďarsku konala pravidelná akce - Jeho Svatost višvaguru Mahéšvaránanda navštívil školu i arboretum a věnoval svůj daršan a satsangy cvičencům mezinárodně uznávaného systému Jóga v denním životě v čase blížících se vánočních svátků a Nového roku.

 Weekend seminar with Vishwaguruji in Vép, Hungary - December 2016 Weekend seminar with Vishwaguruji in Vép, Hungary - December 2016

Višvaguru Mahéšvaránanda zdůraznil přítomnost živoucího vědomí,  jež je, coby Šiva tattva, tattvou (elementem) Nejvyššího. Páteční večerní meditace byla zaměřena na všeprostupující Šiva tattvu, projevující se v každém člověku jako radost a štěstí.

Weekend seminar with Vishwaguruji in Vép, Hungary - December 2016 Weekend seminar with Vishwaguruji in Vép, Hungary - December 2016Weekend seminar with Vishwaguruji in Vép, Hungary - December 2016

Speciálním hostem víkendového semináře byl pan Rawat, který je ředitelem Kulturního centra a kulturním atašé Indického velvyslanectví v Budapešti. Višvaguru Mahéšvaránanda hovořil o kultuře jako  o našich kořenech, doprovázejících lidské bytosti všude, kamkoli jdou. Nedostatek nebo ztráta kulturních kořenů může způsobit dokonce i depresi. Višvagurudží řekl, že všechny kultury jsou pozitivní a v dnešní době se propojují takovým způsobem, aby mohly být zharmonizovány a byly prospěšné všem lidem i přírodě.

Weekend seminar with Vishwaguruji in Vép, Hungary - December 2016 Weekend seminar with Vishwaguruji in Vép, Hungary - December 2016Weekend seminar with Vishwaguruji in Vép, Hungary - December 2016

"Proč jsou války?" –  takováto otázka byla položena Jeho Svatosti, jenž pak vysvětlil, že příčinou je chybějící vzájemné porozumění a tolerance mezi kulturami; dále poukázal na to, že respekt a tolerance vůči všem kulturám mohou být zdrojem vyléčení  zranění lidí a poškození přírody, způsobených mnohými vnitřními a vnějšími konflikty. "Kde existuje kultura, tam není žádný boj, žádná himsa (násilí)."

Weekend seminar with Vishwaguruji in Vép, Hungary - December 2016 

Džbán se dá naplnit po kapkách a podobně se naplňuje náš duchovní vývoj nepřetržitou praxí.

mukh me ram, hath me kam - „Na rtech Boží jméno a v rukou činorodost." To je recept pro duchovní pokrok v každodenním životě.

Vep seminar with Vishwaguruji December 2016 2

Weekend seminar with Vishwaguruji in Vép, Hungary - December 2016 Weekend seminar with Vishwaguruji in Vép, Hungary - December 2016Weekend seminar with Vishwaguruji in Vép, Hungary - December 2016

„Když je někdo na kusangu, ve špatné společnosti, jeho spiritualita slábne - i když se někdy může zdát, že je příjemné něco takového zažít. Satsang je hojivou mastí, která  pročišťuje negativní energie a negativní vlivy."

Weekend seminar with Vishwaguruji in Vép, Hungary - December 2016