Při vzácné příležitosti Mahášivarátrí přijeli do maďarského Vépu duchovně  hledající, aby se  na víkendovém jógovém semináři setkali s Jeho Svatostí višvaguruem Mahéšvaránandou. Neobvyklý zimní chlad se začal měnit ve slunečné jarní počasí, což účastníky potěšilo.

1U4A9812 Vep 19 Feb 2017 1U4A9819 Vep 19 Feb 2017

Jeho Svatost Višvagurudží vysvětlil kdo je Šiva a jak je významný a všechny vybídl, aby rozvíjeli skutečnou touhu po božském životě:

Šiva je nejvznešenější, není nikoho nad něj. Vyvažuje a ovládá vše. Dokonce i dévik a ašurik šakti (božské a temné síly) jsou pod jeho nadvládou. Šiva nám poskytuje příležitost vymanit se z duality a krutosti, vzrůstající každým dnem.

1U4A9585 Vep 18 Feb 2017 1U4A9612 Vep 18 Feb 2017

Existují dva druhy viraha – toužení/dychtění – po dočasných světských věcech jako jsou auta či domy, avšak touha po Brahma lóce je něco zcela odlišného, jak popisuje šrí Holygurudží ve svém bhadžanu PREMA KA PYALA HARI KAB MERA BHARASE – Ó Pane, kdy naplníš kalich mé lásky?

1U4A0031 Vep 19 Feb 2017 1U4A0026 Vep 19 Feb 2017

Dejte si sankalpu (předsevzetí), že už nebudete znečišťovat své vědomí a snažte se najít útočiště u gurudéva. Gján agni a guru kripá (oheň gjány a guruova milost) umožní pročištění veškerého znečištění i hříchů. Yoga agni karma dagdani – oheň jógy spálí karmy.  Kromě meditace, cvičení ásán a pránájámy potřebujete tapasju, vairágju, tjágu (askezi, nepřipoutanost, odříkání). 

Višvaguru Mahéšvaránanda řekl, že žít v lidském těle je velké štěstí. V tomto stavu bytí může džíva (duše) pracovat na rozpuštění minulých karem.  Jaké nástroje byly  džívovi  poskytnuty k pročištění karem? Sanga (společnost), výživa, pohyb a kázeň. Nezáleží na tom, jak dlouho žijete, podstatné je, zda pracujete na svém rozvoji. Sanga je základem, ze kterého se může stát satsang nebo kusang – dobrá nebo špatná společnost – což povede naše činy buď k úspěchu nebo k nezdaru.

1U4A9744 Vep 18 Feb 2017 1U4A9793 Vep 18 Feb 2017

První tajemník indického velvyslanectví v Maďarsku, pan Vidžaja Khandudža, přinesl poselství o tradičním způsobu vzdělávání v Indii, jakým byla společná vnější a vnitřní výchova a řekl: „Gurudév Mahéšvaránandadží nabízí oba způsoby vzdělávání a reprezentuje Indii – jak sám, tak systémem Jóga v denním životě.“

1U4A9636 Vep 18 Feb 2017 1U4A9642 Vep 18 Feb 2017

Během víkendového pobytu se prováděl abhišék (uctívání šivalingamu, symbolu Boha Šivy), zpívaly se bhadžany (duchovní písně) a probíhal daršan (setkání s duchovním učitelem). Účastníci z různých zemí přivítali višvagurua Mahéšvaránandu a společně s mnoha sanjásíny, mnichy a mniškami, oslavovali Mahášivarátrí.

1U4A9800 Vep 18 Feb 2017 1U4A0049 Vep 19 Feb 20171U4A9687 Vep 18 Feb 2017 1U4A9686 Vep 18 Feb 2017

Praktickou část víkendu vedl mahámandaléšvar svámí Vivékpuri. Meditace a jógová sádhana - cvičení ásán a pránájámy bylo báječným osvěžením těla, mysli i duše.