Tento týden probíhá historicky první návštěva višvagurua paramhanse svámího Mahéšvaránandy na Kubě, kde se mu dostává vřelého přivítání. 

Výuka a cvičení Jógy v denním životě (JvDŽ) se na Kubě rozrůstá již druhé desetiletí díky neúnavnému úsilí Višvagurudžího žákyně sádhví Jamuny.

Holguin5

Oficiální pozvání pro Višvagurudžího na návštěvu Kuby a Holguinu bylo rozšířeno o Ministerstvo kultury Kuby, kulturní centrum v Holguinu nazývané Casa de Iberoamerica, a Universitu v Holguinu, aby poskytl vzdělání ve vědě JvDŽ.

Ibero2

V posledních deseti letech se JvDŽ na Kubě rozšířila do mnoha sociálních a hospodářských odvětví, zejména do vzdělávacích institucí. Cvičí ji všechny věkové kategorie, včetně dětí, středoškolských i vysokoškolských studentů a seniorů. Cvičenci praktikují JvDŽ také v ochraně životního prostředí a sázení původních stromů.  Nyní měli poprvé příležitost bezprostředně zažít lásku a moudrost autora a Mistra Jógy v denním životě.

Pracovníci Holguinské univerzity Višvagurudžímu předali ocenění, uznávající celosvětový dopad humanitární, environmentální a světové mírové činnosti JvDŽ. Po prezentaci, na tiskové konferenci s kubánskými novináři, Višvagurudží odpovídal na otázky týkající se celosvětového rozsahu činností JvDŽ i jednoduchosti a vědeckého základu systému.

Ibero14 Award

Po Višvagurudžího příjezdu na letiště v Havaně jej přivítali úředníci ministerstva kultury protokolem odpovídajícím významnosti hosta a s laskavostí zajistili dopravu, ubytování i doprovod.

Po příjezdu do Holguinu, doprovázen učiteli JvDŽ a organizátory z Evropy, byl Višvagurudží opět vřele přivítán velkou skupinou cvičenců JvDŽ.

IMG 2471 1200 IMG 2989 1200

Na slavnostním setkání následující den si Višvagurudží a posluchači poslechli tradiční kubánskou hudbu i speciální báseň, napsanou kubánským cvičencem a dozvěděli se také něco z kulturní historie. Višvagurudží všechny přítomné vybídl, aby se  seznámili s výhodami jógy. Zdůraznil prospěšnost jógy pro zdraví, harmonii, soustředění a vnitřní klid. Řekl, že Jóga v denním životě je souladem těla, mysli a duše.

Také řekl, že obdivoval jak perfektně ukáznění byli Kubánci při cvičení JvDŽ.
Višvagurudží se též zmínil o neúnavné práci indického předsedy vlády, váženého Narendry Modiho, která vyústila tím, že Organizací spojených národů byl 21. červen prohlášen Mezinárodním dnem jógy.

Následující den se programu zúčastnili kubánští vládní činitelé a představitelé holguinského okresu.
Děkan, učitelský sbor a studenti Holguinské univerzity Višvagurudžímu s dojetím vzdali hold, vyjádřili vděčnost za jeho přítomnost a za systém jógy, který zlepšil mnoho životů. Několik studentů, někteří se slzami v očích, popsalo, jak jim JvDŽ pomohla překonat překážky ve studiu, zdravotní i rodinné problémy a poděkovali Mistrovi za šíření jeho učení na Kubě.

Po zbytek návštěvy bude kulturní výměna pokračovat představením starověké hinduistické tradice a kultury. Posluchači budou také pozváni, aby si vyzkoušeli cvičení Jógy v denním životě. Instruktoři JvDŽ budou mít možnost absolvovat cvičitelskou certifikační zkoušku.