Šrí Díp Nárájan Maháprabhudží bhagván kí džaja!

Požehnaná Já, drazí bhaktové, při slavnostní příležitosti svaté gurupúrnimy posílám požehnání Óm šrí Alakhpurídžího siddha píth parampará. Jste všichni v mém srdci, myšlenkách a modlitbách.

Drazí oddaní, bratři a sestry, žehnám vám ve jménu gurupúrnimy,

Váš

paramhans svámí Mahéšvaránanda

Gurupurnima message 2017