11. srpna 2017, Vép, Maďarsko

Jeho Svatost višvaguru Mahéšvaránanda je v maďarském Vépu hostem, jenž se tam v průběhu posledních 25 let vrací jako domů. 

Letošní letní ozdravný seminář byl obzvlášť zajímavý díky speciálním hostům a zvláštním událostem.

H1D 0359

Jeho Svatost se setkal se svými žáky a cvičenci systému Jóga v denním životě v arboretu ve Vépu, kde se většina přednášek a programů konala venku, ve stínu stromů.

Višvagurudží se zmínil o příliš rychlém životním tempu, jakým žijí mnozí lidé v moderním světě, citoval starodávné indické rčení: "Když jste se narodili, měli jste zavřené pěsti; až zemřete, vaše pěsti se otevřou."

Řekl, že život řízený našimi indrijemi, našimi smysly touhy, způsobuje zvýšenou aktivitu, aniž bychom byli otevřeni skutečným hodnotám lidského života. V období "krize středního věku" jsme pak překvapeni známkami bolesti v těle a mnohými dosud nenaplněnými touhami. Tyto signály nás naštěstí mohou motivovat k návratu ke zdravějšímu životnímu stylu - jinak budeme stále "workoholici".

H1D 0383

K vyléčení a zvládnutí našich falešných tužeb a jejich stresujících následků máme meditační techniky Jógy v denním životě, které pomáhají harmonizovat nevyvážné funkce v našem těle a mysli.

Tyto techniky jsou popsány také v duchovních písních, bhadžanech, které se na semináři každý den zpívaly, celý jeden večer byl věnován bhadžan sandhje - večerní bhadžanové bohoslužbě.

H1D 0390

Višvagurudží hovořil o krija anuštáně - pokročilém meditačním programu, který se v posledních 30 letech pravidelně konal v Evropě a Indii. Krija anuštána kromě povznášejícího fyzického, pránického a duševního účinku také rozvíjí duchovnost. Původně krija anuštánový jógový program trval tři měsíce, s přísnými podmínkami pro stravování a komunikaci. Existuje široká škála různých technik. Během sádhany (cvičení) si člověk více uvědomuje tělo a dokáže se lépe soustředit a žít v něm. Lze zakusit také rezonanci různých orgánů a dovést cvičence k plnějšímu stavu zdraví a duchovnosti.

Jeho Svatost pozval pandita Kapildžího z Indie, který je odborníkem na obřady karma khanda. Každý den byla možnost zúčastnit se různých jagj (ohňových obřadů) a dalších púdž vedených panditem.

H1D 0400

Višvagurudžího letní seminář po dvoutýdenním programu v Maďarsku nyní pokračuje v České republice.