22. srpna 2017

“Uctíváme den vtělení našeho milovaného Holygurudžího Jeho Svatosti dharm samrat paramhanse šrí svámího Mádhavánandy Purídžího mahárádže z Nipalu v Rádžasthánu. On je Světlem života a rezonancí v každém srdci v jeho bhadžanech a požehnáních.”

Višvagurudží Mahéšvaránanda

 92 69 35

Výročí Holygurudžího narozenin v letošním roce připadlo podle lunárního kalendáře na 22. srpna. Jeho Svatost višvaguru Mahéšvaránanda, nástupce šrí Alakhpurídžího siddha píth, připomněl svého milovaného Mistra:

„Holygurudží na svém posledním satsangu v Džadan ášramu řekl, že bhadžany, které jsme zpívali, jsou védy. I když jsou védy psány sánskrtem a v bhadžanech je prozaičtější vyjadřování, předávají moudrost, které dokážou všichni porozumět.“
„Dnes je výroční den Holygurudžího vtělení. Byl jedním ze vzácných světců, jenž byl zcela zajedno se svým Mistrem, bhagvánem šrí Dípem Maháprabhudžím. Na Maháprabhudžího pokyn dokázal v okamžiku složit celý bhadžan jako „pero“ svého Mistra, což ukazuje jeho jednotu se šrí Maháprabhudžím.“

Šrí Holygurudží se narodil v roce 1923 a tento svět opustil v osmdesáti letech. Byl duchovním nástupcem bhagvána šrí Dípa Nárájana Maháprabhudžího, kterému zasvětil svůj život v sedmnácti letech. Holygurudží byl vzácným světcem nejvyššího poznání díky své oddanosti a stálé meditační praxi. Jeho život byl plný zázraků, o kterých hovoří bhaktové, kteří strávili nějaký čas v jeho blízkosti. Byl mistrem bhadžanů, duchovních písní, které skládal a také shromažďoval od Maháprabhudžího i od jiných světců. V Holygurudžího knize Líla Amrit (Nektar božské hry) jsou příběhy a vzpomínky bhaktů na jeho Mistra šrí Maháprabhudžího, které posbíral.