Střílky, Česká republika, 4. - 5. července 2020

Šestitýdenní letní seminář ve Střílkách v České republice začal posvátnou oslavou Gurupúrnimy. Jedinečná událost se konala po 18 letech opět za přítomnosti Jeho Svatosti Višvagurudžího Paramhanse Šrí Svámího Mahéšvaránandy, který se vrátil do Evropy po několikaměsíčním pobytu v Indii.

   

„V den Gurupúrnimy Ti nabízím všechny své skutky, dobré i zlé činy z loňského roku. Prosím, přijmi je a požehnej mi, Gurudéve,“ modlil se Jeho Svatost Višvagurudží.

Gurupúrnima je příležitostí, kdy hledající z celého světa navštěvují své duchovní mistry. Ti, kteří u nich nemohou být fyzicky přítomni, meditují a duchovně se připojují ke svému učiteli. Višvagurudží přijal i mnoho telefonických hovorů a zpráv od hledajících z celé Evropy, Indie, Austrálie, Nového Zélandu, Kanady, USA, Velké Británie, Mexika, Brazílie atd.

  

Počátek dne Gurupúrnimy je spojován se dnem, kdy se první paprsky Slunce dotkly Země, aby oslavovaly živoucí světlo na planetě. Bere na sebe podobu guruů, mistrů, učitelů a světců, kteří slouží lidstvu a jsou duchovními vůdci hledajících nebo bhaktů (oddaných stoupenců), na jejich duchovní cestě k zdravému životu.

Mnozí příznivci navštívili Ášram ve Střílkách, aby vyjádřili úctu Višvagurudžímu a připravili se na další kroky na své cestě prohlubujícího se duchovního vědomí v nadcházejícím roce.