alakhpurijii

Šrí Alakhpurídží je jedním z velkých siddhů či ršiů satjalóky - nejvyšší kosmické úrovně absolutní pravdy a skutečnosti - kteří jsou ochránci tohoto světa, přítomní na Zemi po mnohá tisíciletí buď ve viditelné nebo v neviditelné podobě. Jejich věk není znám a jsou schopni libovolně měnit své tělo. Stojí nade všemi vnějšími podmínkami tohoto hmotného světa.

Legenda praví, že šrí Alakhpurídží již od satjajugy přebývá se svými žáky vysoko na hřebenech Himaláje mezi svatými poutními místy Kédarnáthem a Badrináthem, aby pomáhal zachovat a chránit svět. Žije v astrálním těle, jež se může pohybovat skrze jakýkoli prvek. Přestože se před ryzími duchovními bhakty (oddanými) objevuje v tělesné podobě velmi výjimečně, jeho vzácnou přítomnost lze vnímat v okolí všude, kde pobývá.

Ve svatých spisech jsou o šrí Alakhpurídžím mnohé zmínky. V Šiva puránách je označován za jednoho z největších siddhů (božských vtělení), jenž byl přítomen v době stvoření naší planety. V eposu Mahábhárata se Pánduovcům doporučuje, aby předtím, než se vydají do svého nebeského příbytku, usilovali o jeho požehnání. Dalším dokladem jeho duchovního významu je skutečnost, že jeho jméno nese řeka Alakhnanda. Tato řeka, zvaná též Višnu padi Ganga (Ganga vyvěrající z nohou pána Višnua), vytéká z jezera Satópanth („cesta pravdy“), trojúhelníkového, křišťálově čistého, zeleného jezera, jež je také nazýváno  jezerem Božské Trojice, neboť se věří, že bohové Šiva, Brahma a Višnu meditují ve třech rozích jezera.

Výslovnou zmínku najdeme ve Skanda puráně, kde se praví, že v den ékádaší se bohové Šiva, Brahma a Višnu  koupou ve vodách jezera a meditují zde. Voda, jež napájí řeku Alaknandu, vytéká z ledovce Satópanth, ledovců Bhagírath kharak a hory Alakapurí. Po té, co protéká 190 km údolím se Alaknanda  spojuje s řekou Bhagíratí v soutoku Dévprajág, aby dále pokračovaly jako svatá řeka Ganga.

Alaknanda - Bhagirati sangam

alakhpurijii-2

Žákem šrí Alakhpurídžího byl paramjógéšvar šrí Dévpurídží, velký jogín, jenž se setkal se šrí Alakhpurídžím v Himaláji.