madhavanandaBhagván šrí Díp Nárájan Maháprabhudží měl mnoho seberealizovaných žáků. Mezi nimi vynikal jeho následník, duchovní autorita, Hindu Dharm Samrat paramhans šrí svámí Mádhavánanda - Holygurudží (jak ho s láskou nazývali jeho žáci), který přinesl Maháprabhudžího světlo světu.

Holygurudží se narodil 11. září 1923 a sanjás zasvěcení získal v roce 1942. Více než 20 let žil po boku šrí Maháprabhudžího a po celou tu dobu věrně zaznamenával šrí Maháprabhudžího bhadžany i satsangy.

Mé první setkání se šrí Maháprabhudžím - přečtete si, jak Holygurudží popisuje své první setkání se šrí Maháprabhudžím.

Paramhans svámí Mádhavánanda náležel k linii Puri z dašnamské sampradáji, započaté a ustanovené šrí Ádi Šankaráčárjou (788-820). Byl následovníkem sajváské tradice a filozofie advaity.

Holygurudží dosáhl požehnaného stavu realizace Boha ryzí oddaností a službou svému Mistrovi. Jeho život byl příkladem naprosté oddanosti Bohu a služby všem stvořením, byl inspirací všem, kdo hledají Pravdu. Jeho meditace a modlitba znamenaly duchovní pomoc celému světu. "Vejděte do Božího království bránou oběti", je jeho doporučení všem hledajícím Boha. Jednoty s Bohem lze dosáhnout pouze úplným a bezpodmínečným odevzdáním těla, mysli a duše.

madhavananda-2

Paramhans svámí Mádhavánanda hojně cestoval po Indii i po světě, aby neúnavně šířil poselství sat sanátan dharmy a jógy podle učení svého Mistra Bhagvána šrí Dípa Nárájana Maháprabhudžího. Vyzýval k univerzálnímu bratrství a službě lidstvu bez předsudků či diskriminace kvůli národnosti, společenskému postavení nebo náboženskému vyznání. Svým příkladným životem plným zbožné oddanosti gurudévovi a nesobeckou službou všem živým tvorům Holygurudží inspiroval každého, kdo se s ním setkal. Hlásal lásku, porozumění a toleranci vůči všem, což výstižně shrnul ve svém poselství "Jeden ve všem a vše v Jednom."

Coby vynikající zpěvák často vyjadřoval toto učení formou bhadžanů. Holygurudží napsal stovky bhadžanů a knih v hindštině a gudžarátštině.

V knize "Lílá Amrit" napsal příběh o zázračných životech šrí Dévpurídžího a šrí Maháprabhudžího. Založil několik ášramů v Rádžasthánu a Gudžarátu, jež jsou středisky vzdělávání a duchovního putování oddaných z celého světa. V Haridváru, v roce 1998, byl Paramhans svámí Mádhavánanda vyznamenán Parlamentem světového rozvoje titulem Dharm Čakravartí a při příležitosti Mahá Kumbha mély v Prajagrádži (v Allahabádu), v roce 2001, mu byl Kashi Vidvat Samajem (shromážděním profesorů a vědců Sanskrtské univerzity ve Váránasí), za přítomnosti Jeho Svatosti Džagadgurua Sumeru Pítadéše šrí Šankaráčárji, udělen duchovní titul Hindu Dharm Samrat.

Holygurudží vstoupil do mahásamádhí 31. října 2003. Zůstává však i nadále skutečnou inspirací pro všechny, kdo hledají Pravdu.

Během svého života se staral o mnoho ášramů a chrámů. Zde jsou některé z nich:

 

Swami-Madhawananda-Ashram-Nipal-gate

Ášram v Nipálu, založený v roce 1965

Vishwa-Guru-Deep-Ashram-Jaipur-night

Višvaguru Díp ášram, Džajpur, založený v roce 1969