devpuriji

U Surja Kundu blízko Satopanthu, ve výšce 4 500 m, se dosud nachází jeskyně, kde šrí Dévpurídží meditoval a měl vizi a daršan (zjevení) šrí Alakhpurídžího. Požehnání šrí Alakhpurídžího, kterého se mu zde dostalo, v něm probudilo všechny kvality Pána Šivy. Právě z tohoto důvodu je šrí Dévprurídží považován za inkarnaci Pána Šivy.

Výňatek z knihy "Líla Amrit - Život božského Mistra šrí Maháprabhudžího":

Šrí Dévpurídží - ztělesnění Šivova principu

Jednou chtěl Šiva, soucitný a slitovný, opět sestoupit na zem, aby mohl bloudícím duším ukazovat cestu ven z bludiště máji, a tak se zjevil asketovi Alakhpurímu, přebývajícímu na nepřístupném místě Sambhu Panča Atala Akhara v himálajském předhůří, a pozdravil jej slovy: "Jsi božská inkarnace, jsi Pán Vesmíru. Uctívám tě jako svého gurua."

Vznešený jogín mu požehnal: "Jsi Šiva, svrchovaný, vševědoucí, ode dneška ve své lidské podobě známý pod jménem Dévpurí, a já tě podle posvátné tradice přijímám za svého žáka."

Paramjógešvar šrí Dévpurídží pobýval v oblasti Sikar v Rádžasthánu do půlky 20. století. Jeho rádšasthánský ášram Kajláš nese stejné jméno jako posvátná hora Kajláš v Himálaji.

devpuriji-2

Je považován za inkarnaci Pána Šivy a ztělesňuje všechny Šivovy vlastnosti - Šiva je spasitelem, ničitelem zla a všeho špatného. Šiva je vědomí, ušlechtilost a odvaha. Paramjógešvar šrí Dévpurídží je dárcem duchovní síly, inkarnací Boží vůle a ztělesněním jógového vědomí. Byl to právě Šiva, kdo přinesl lidstvu moudrost jógy. Šrí Devpurídží je Nejvyšším, je mocným prostředníkem, přinášejícím na Zemi Světlo a vesmírnou energii. Ovládal všechny přírodní živly. Podle očitých svědků chodil po vodě a svou vůlí dokázal zhmotnit či dematerializovat své tělo. Ovládal déšť i oheň jak se mu zachtělo a kamkoli vstoupil, nezůstávaly na zemi stopy. Žádná hmotná ani astrální síla nemohla šrí Dévpurídžího zastavit, byl kdykoli připraven přijít chránit a podporovat své bhakty.

Šrí Dévpurídží byl jako Pán Šiva,  dokázal být opravdu nesmírně milosrdný, ale také velmi přísný. Lidé se cítili požehnaní dokonce i  tehdy, když se šrí Dévpurídží rozhněval, neboť Bůh se nikdy nezlobí na nás, pouze na naše špatné vlastnosti. Ve svém ášramu v Kajláši vedl mnoho překrásných satsangů (duchovních shromáždění), které přitahovaly lidi z celé Indie. Láska šrí Dévpurídžího ke zvířatům byla tak velká, že ho neustále doprovázelo stádo krav, kozy, ptáci, psi a hadi. Když vedl satsang, jeho slova si přicházela poslechnout dokonce i divoká zvířata z džungle.

Šrí Dévpurídží opustil svou fyzickou podobu v roce 1942 a své duchovní požehnání předal jedné z největších božských inkarnací celého lidstva, avatárovi, vševědoucímu siddhovi, Bhagvánovi šrí Díp Nárájanovi Maháprabhudžímu, ztělesnění Božské lásky, moudrosti a Světla.

Vztah mezi šrí Dévpurídžím a šrí Dípem Nárájanem Maháprabhudžím byl příkladem úžasné jednoty a lásky. Byli „v těle dvěma, ale v átmá jedním“. Šrí Maháprabhudží vyjádřil svoji oddanost ke svému Mistrovi v mnoha poetických duchovních písních (bhadžanech), popisujících nejvyšší cíl jógy – jednotu s všudypřítomným, věčným, božským Já.

"Osvobození visí na jediné niti,
 šrí Alakhpurídží daroval klíč
 a paramjógéšvar šrí Dévpurídží, můj božský Mistr,
 jej drží ve svých rukou."

Z bhadžanu "GAGANA MANDAL ME RASA RACHAYA" Bhagvána šrí Dípa Nárájana Maháprabhudžího.

Více o šrí Dévpurídžím se můžete dočíst v knize Líla Amrit - Život božského mistra šrí Maháprabhudžího

Více o ášramu v Kajláši