Prayer in LjubljanaParamhans svámí Mahéšvaránanda rozpoznal naléhavou potřebu šířit a rozvíjet povědomí lidí o míru ve světě a inicioval celosvětové mezináboženské dialogy a modlitby za světový mír se zástupci světových náboženství a s veřejnými osobnostmi a aktivně se účastní mezinárodních kongresů a konferencí.

 

 

1972-1999 2000-2003  2004-2006  2007-2009  2010  2011  2012  2013  2014

 

 

2000
• Světová mírová konference náboženských a duchovních vůdců, při příležitosti oslav milénia v New Yorku v USA.
2001
• Mezináboženský dialog s katolickým arcibiskupem Leonardem Faulknerem a hlavou křesťanské církve Jižní Austrálie v Adelaide.
• Mezinárodní a mezináboženské modlitby za mír ve světě v mnoha městech v Chorvatsku, Rakousku, Španělsku, Německu, Slovinsku, Maďarsku, České republice, na Slovensku, v USA, Kanadě, Austrálii, na Novém Zélandu a v Indii .
• Fórum 2000 za lidská práva, organizované v Praze v České republice prezidentem Václavem Havlem.

2002
• Fórum „Dialog Země“ – mluvčí u kulatého stolu duchovních a náboženských představitelů, v Lyonu ve Francii.
• Mezináboženský dialog s představiteli katolické a anglikánské církve, judaismu, islámu, sikhismu a dalších v Adelaide.
• Australský světový summit pro udržitelný rozvoj v Johannesburgu v Jižní Africe.
• Vysvěcení místnosti slovenské kultury ve Višva Díp Gurukulu svámího Mahéšvaránandy ášramu v Džadanu slovenským velvyslancem v Indii – Ladislavem Volkem a bývalým ministrem obrany Slovenska dr. Pavolem Kanisem.
• Iniciátor Mezinárodní konference o světovém míru a poselství Mahátmy Gandhího za finanční podpory Světové konference náboženství a míru v OSN ve Vídni v Rakousku.
• Oficiální návštěva chorvatského prezidenta Stjepana Mesice ve Vishwa Díp Gurukulu svámího Mahéšvaránandy ášramu v Džadanu a vysvěcení místnosti chorvatské kultury.

2003
• Setkání s doktorem A.P.J. Abdulem Kalamem, prezidentem Indie v Novém Dillí v Indii.
• Iniciátor Světového mírového fóra 2003 – Mír, etika a udržitelnost v Sydney v Austrálii, pod patronátem generálního guvernéra sira Williama Deana.
• Položení základního kamene rakouské nemocnice v Indii v areálu Šrí Víšva Díp Gurukulu Svámího Mahéšvaránandy ášramu v Džadanu, za přítomnosti australské velvyslankyně, Její Excelence Dr. Stefany Bastlové.