Prayer in Ljubljana

Paramhans svámí Mahéšvaránanda rozpoznal naléhavou potřebu šířit a rozvíjet povědomí  lidí o míru ve světě a inicioval celosvětové mezináboženské dialogy a modlitby za světový mír se zástupci světových náboženství a s veřejnými osobnostmi a  aktivně se účastní mezinárodních kongresů a konferencí.

 

 

1972-1999 2000-2003  2004-2006  2007-2009  2010  2011  2012  2013  2014

 

2010
• Oslava 12letého výročí Mahámandaléšvara Abhišéka na Mahá Kumbha Méle v Haridváru 12. dubna 2010.
• Zasazení stromů světového míru v Klagenfurtu a Villachu v Rakousku 11. 6. 2010.
• Zasazení stromu světového míru ve Villachu 12. června 2010.
• Modlitby za světový mír u stromů míru, při příležitosti Mezinárodního dne míru, konané 21. září.
• Mírové modlitby u stromů míru ve Vídni v Rakousku, při příležitosti Mezinárodního dne míru, 21. září 2010, dále od roku 2010 iniciativa světových mírových aktivit při příležitosti Mezinárodního dne nenásilí 2. října 2010..
• Den nenásilí za mír, 2. října 2010 první konference v Umagu v Chorvatsku.
• Vysazení stromu světového míru v Umagu v Chorvatsku 2. října 2010.
• Modlitba za mír u stromu míru v Bratislavě 6. října 2010.
• Zasazení stromu světového míru v Humenném na Slovensku 12. října 2010.
• Svámídží byl oceněn starostou města Humenného památeční stříbrnou medailí, 12. října 2010.
• Seminář konaný před konferencí zaměřenou na Chartu Země, náboženství a duchovnost v Ahmedabadu 31. října 2010.
• Mezinárodní konference Charty Země „Etický rámec pro udržitelný svět“ v Ahmedabádu 1. - 3. listopadu.
• Vysazení stromů světového míru v Bělehradě a v Novém Sadu v Srbsku, 26. a 29. listopadu 2010.
• Mezinárodní konference „Mládež a etická výchova“, 4. prosince 2010 v Praze v České republice.