„Můj synu, jsi můj na věky věků. Jsi mým skutečným velvyslancem. Všechna náboženství světa vedou k jedinému Světlu, cílem v životě každého člověka je realizovat všemohoucího Boha a sjednotit se s ním. Lidstvo však trpí nepopsatelnými fyzickými a psychickými strastmi. Je tvojí povinností utišit tuto bolest tím, že jim přineseš poselství BOŽÍHO POZNÁNÍ. Uč všechny lidi – muže, ženy, mladé i staré, bohaté i chudé – nejvyšším technikám božské vědy jógy. Pomáhej lidem žít přirozeným životem bez nemocí a ukazuj jim cestu k pravému poznání.“

S tímto poselstvím, které obdržel v hluboké meditaci od bhagvána šrí Dípa Nárájana Maháprabhudžího, začal svou duchovní cestu paramhans jógírádž svámí Mahéšvaránanda, jeden z největších duchovních Mistrů současného světa.

„Lílá Amrit – Božský život šrí Maháprabhudžího“

Počáteční roky

Višvaguru Mahéšvaránanda se narodil 15. srpna 1945 ve vesnici Rúpávás, v okrese Pálí v Rádžasthánu. Jeho rodiče, pandit Krišna Rámdží Garg a Srimati Phool Déví Gargová, oddaní a duchovně založení lidé, mu dali jméno Mangílál. Už jako malé dítě trávil většinu času v modlitbách a meditaci. Ještě jako náctiletý byl zasvěcen jako svámí svým guruem Hindu Dharmsamrat paramhansem šrí svámím Mádhavánandadžím, se kterým pobýval několik let v ášramu, kde vykonával přísnou anuštánu – duchovní cvičení.

Višvaguru Mahéšvaránanda Vídeň 1972

Příchod do Evropy

Do Evropy přijel v roce 1970. Poznal zde potřeby moderního člověka, které ho inspirovaly k propojení prastarého jógového učení a objevů moderní vědy s jeho bohatými zkušenostmi. Takto vytvořil vědecký a mezinárodně uznávaný systém cvičení nazvaný – Systém Jóga v denním životě, který se z Evropy rozšířil do celého světa. Tento systém přináší blaho lidstvu i všem živým tvorům a stal se inspirací pro statisíce lidí.

 

Višvaguru Mahéšvaránanda Střílky

45 let


Posledních 45 let višvaguru Mahéšvaránanda intenzivně cestuje po celém světě a neúnavně šíří poselství sat sanátan dharmy a jógy podle učení bhagvána šrí Dípa Nárájana Maháprabhudžího. Kamkoli jde, učí lidi porozumět sám sobě i druhým a mít rád sebe i ostatní, pomáhá lidem poznat a uvědomit si smysl a cíl jejich života. Jeho poselstvím je porozumění, úcta a tolerance mezi národy, kulturami a náboženstvími, nenásilí, ochrana přírody a životního prostředí a vegetariánský způsob života.

 

Višvaguru Mahéšvaránanda Umag

10. dubna 1998 byl paramhans svámí Mahéšvaránanda zasvěcen Světovým mezináboženským parlamentem jako „Sarvabhúm sanátan dharma Džagadguru“

Višvaguru Mahéšvaránanda Džagadguru

Na Mahá kumbha méle v Haridvaru v Indii (13. dubna 1998) byl jmenován Mahámandaléšvarem Mahá Nirvání Akhary.

Višvaguru Mahéšvaránanda mahámandaléšvar Višvaguru Mahéšvaránanda mahámandaléšvar 1998

V roce 2001 při příležitosti Mahá kumbha mély v Prajágrádži (Illahábádu) byl Vidvatem Samadžem, za přítomnosti Jeho Svatosti Džagadgurua šrí Šankaráčárji šrí svámího Naredranandadžího Sarasvatí, oceněn nejvyšším duchovním titulem Višvaguru (Mistr vesmíru).

2001 Višvaguru Mahéšvaránanda

Višvgurudžího duchovní a humanitární práce poskytovala zejména v době komunismu velkou morální podporu lidem z východoevropských zemí, z Československa, Maďarska a Jugoslávie. Za jeho vynikající charitativní, humanitární, náboženskou a ekologickou práci, za neúnavné úsilí o toleranci a mír ve světě, byl višvaguru Mahéšvaránanda oceněn vysokými představiteli v sociální, zdravotní, náboženské i politické oblasti v mnoha různých částech světa.

Za své nesobecké téměř dvacetileté úsilí obdržel Višvagurudží děkovný dopis od bývalého prezidenta České republiky pana Václava Havla. Chorvatský prezident Stjepan Mesic ocenil Višvagurudžího hmanitární službu Chorvatsku v posledních 30 letech a udělil mu Řád chorvatské hvězdy s podobou Katariny Zrinské.

Paramhans svámí Mahéšvaránanda rozpoznal naléhavou potřebu šířit a rozvíjet povědomí lidí o míru ve světě a inicioval celosvětové mezináboženské dialogy a modlitby za světový mír se zástupci světových náboženství a s veřejnými osobnostmi a aktivně se účastní mezinárodních kongresů a konferencí.
 

Višvaguru Mahéšvaránanda Umag

Ve své rodné zemi, Indii, podnítil vznik a realizaci několika humanitárních projektů v oblasti zdravotnictví a vzdělávání, jako je například projekt Gyan Putra, který podporuje děti z nejchudších rodin a umožňuje jim chodit do školy. Dalšími projekty jsou výstavby nemocnic a škol pro dívky z  nedostatečně zajištěných venkovských oblastí, dále vybudování a založení Univerzity ajurvédy, naturopatie a jógy. Jedním z největších duchovních projektů je stavba Óm ášramu v Džadanu v okrese Pálí.

Višvaguru Mahéšvaránanda sázení stromů

Višvaguru Mahéšvaránanda je uznávaný a oceňovaný po celém světě státníky, vědci, lékaři a vysokými představiteli různých náboženství za svou nepřetržitou duchovní a humanitární práci a úsilí o blaho a zdraví lidí, přírody, ochranu životního prostředí a mír ve světě. Za svou službu pro vědu jógy a šíření fyzického, mentálního, sociálního a duchovního zdraví, byl oceněn čestnými tituly Doktor jógy a Profesor duchovní vědy jógy.

Jako žák a následník Hindu Dharmsamrat paramhanse šrí svámího Mádhavánandy je součástí jedné z nejstarších duchovních linií v Indii – Óm šrí Alakhpurídží Siddha Pith Parampara, svatých inkarnací a seberealizovaných Mistrů, která pochází od Param Mahásiddhy avatára šrí Alakhpurídžího a vede k Paramjógešvarovi Svajambhu šrí Dévpurídžímu, bhagvánu šrí Díp Nárájanovi Maháprabhudžímu a Hindu Dharmsamrat paramhans šrí svámímu Mádhavánandadžímu.